Ndryshimi mes inspektimeve të "Karakteristikat e zerit"

Jump to navigation Jump to search
v
ska përmbledhje të redaktimeve
(ngjyrat e zerit)
v
Zëri në tërësi, është një dukuri akustike, i cili ngërthen në vete veçantitë e tij. Te fenomeni i lartësisë së zërit dallojmë përjetime subjektive nga ana jonë, që në jetën e përditshme i njohim si zë i hollë apo zë i trashë. Sa i përket ngjyrës së zërit, si përjetim subjektiv mund të konsiderohet melodiciteti i zërit. Ndërsa te intensiteti i zërit, si përjetim subjektiv dallohet qartë fuqia e zërit, e cila pothuajse gjithmonë është e ndryshme.<ref>http://www.cas.miamioh.edu/~jaegerh/phy131/Week14-MO.pdf</ref>
==='''Karakteristikat e zërit'''===
 
==Lartësia e Zëritzërti==
Zëri në tërësi, është një dukuri akustike, i cili ngërthen në vete veçantitë e tij.
 
Tri karakteristikat kryesore të tij janë:
 
Lartësia e Zërit
 
Ngjyra e Zërit dhe
 
Intensiteti i Zërit.
 
 
Te fenomeni i lartësisë së zërit dallojmë përjetime subjektive nga ana jonë, që në jetën e përditshme i njohim si zë i hollë apo zë i trashë.
Sa i përket ngjyrës së zërit, si përjetim subjektiv mund të konsiderohet melodiciteti i zërit.
Ndërsa te intensiteti i zërit, si përjetim subjektiv dallohet qartë fuqia e zërit, e cila pothuajse gjithmonë është e ndryshme.<ref>http://www.cas.miamioh.edu/~jaegerh/phy131/Week14-MO.pdf</ref>
 
===''LARTËSIA E ZËRIT''===
 
Te kjo karakteristikë, si parametër kryesorë merret frekuenca e zërit.
Pra, frekuenca e zërit mund të jetë e lartë apo e ulët. Kjo e fundit nuk mund të thuhet që bën pjesë në përjetimet subjektive, ngase frekuenca është një parameter i cili ka njësi matëse, dhe është standarde, e jo relative apo subjektive nga diçka tjetër. Si rrjedhojë e një vlere të vogël të frekuencës, praktikisht thuhet se: Nëse frekuenca e zërit është e ulët, atëherë këtë lloj zëri subjektivisht e përjetojmë si zë të trashë. Ndërsa sa i përket ndonjë vlere të madhe të frekuencës, praktikisht thuhet e kundërta.
 
Si rrjedhojë e një vlere të vogël të frekuencës, praktikisht thuhet se: Nëse frekuenca e zërit është e ulët, atëherë këtë lloj zëri subjektivisht e përjetojmë si zë të trashë.
 
Ndërsa sa i përket ndonjë vlere të madhe të frekuencës, praktikisht thuhet e kundërta.
Pra, nëse zëri është i lartë, këtë lloj zëri e përjetojmë subjektivisht si zë të hollë.<ref>http://www.livescience.com/42131-revealed-in-peoples-voices.html</ref>
==Ngjyra e Zëritzërit dhe==
 
 
===''NGJYRA E ZËRIT''===
 
Ngjyra e zërit është një karakteristikë e tij që varet drejtëpërdrejtë nga raporti i herësit të frekuencës themelore dhe frekuencave harmonike të
<ref>http://www.bbc.co.uk/blogs/ipm/2007/11/what_colour_is_your_voice.shtml</ref>
 
==Intensiteti i Zërit.zërit ==
 
Kjo është një karakteristikë që varet nga energjia e zërit. Zëri është një lloj vale mekanike. Rrjedhimisht nga kjo, energjia e tij mund të ipetjepet me formulën e njohur të energjisë për lëkundje të thjeshta harmonike:
 
===''INTENSITETI I ZËRIT''===
 
Kjo është një karakteristikë që varet nga energjia e zërit.
Zëri është një lloj vale mekanike.
Rrjedhimisht nga kjo, energjia e tij mund të ipet me formulën e njohur të energjisë për lëkundje të thjeshta harmonike:
 
E=1/2*k*Xmax^2.
Si rrjedhojë e kësaj formule, rezulton se njësia matëse për intensitetin e zërit është: W/m^2(vat/metër katror).
Numerikisht, intensiteti i valës paraqet energjinë e valës në njësinë e sipërfaqes nëpër të cilën përhapet vala.<ref>https://www.sdopera.com/content/science-music/Physics-Lesson2.pdf</ref>
==Infrazëri dhe ultrazëri==
'''Infrazë:'''
 
Brezi i valëve mekanike me frekuencë nga 0 deri në 20 Hz. Infrazërin nuk e dallon veshi i njeriut, por shumë gjallesa të tjera e dallojnë atë.
Pra, infrazëri krijohet dhe përhapet që në fillim të fenomeneve të llojllojshme në natyrë.
 
'''Ultrazë:'''
 
Brezi i valëve mekanike me frekuencë përtej 20 kHz. Ashtu sikurse infrazërin, veshi i njeriut nuk e dëgjon as ultrazërin. Nga ana shkencore, ultrazëri si dukuri përfitohet në shumë mënyra, ku dy prej tyre janë shumë të njohura.
 
Metoda e Magnetostriksionit
===''INFRAZËRI DHE ULTRAZËRI''===
 
 
Infrazë:
Brezi i valëve mekanike me frekuencë nga 0 deri në 20 Hz.
Infrazërin nuk e dallon veshi i njeriut, por shumë gjallesa të tjera e dallojnë atë.
Pra, infrazëri krijohet dhe përhapet që në fillim të fenomeneve të llojllojshme në natyrë.
 
Ultrazë:
Brezi i valëve mekanike me frekuencë përtej 20 kHz.
Ashtu sikurse infrazërin, veshi i njeriut nuk e dëgjon as ultrazërin.
Nga ana shkencore, ultrazëri si dukuri përfitohet në shumë mënyra, ku dy prej tyre janë shumë të njohura.
 
Metoda e Magnetostriksionit
Metoda e Elektrostriksionit
 
Ultrazëri ka zbatime të shumëtashumta në shkencë, teknikë, medicinë, në navigacion nënujor, etj.
==Interferenca e valëve zanore - rezonanca akustike==
 
 
 
 
===''INTERFERENCA E VALËVE ZANORE - REZONANCA AKUSTIKE''===
 
 
Valët zanore janë valë zanore(longitutinale), prandaj për to vlejnë të gjitha ligjet e reflektimit dhe të thyerjes së valëve.
<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_resonance</ref>
 
Përdorimi i softuerëve për simulimin e fenomeneve fizike është një vegël shumë e dobishme. Ekzistojnë shumë laborator virtual me qasje gratis(free).<ref>http://www.mesofizike.com/</ref> <ref>http://www.social-peek.com/Keywords/Laboratori%20Virtual%20i%20Fizik%C3%ABs%20%C3%8Bsht%C3%AB%20Nj%C3%AB%20Platform%C3%AB</ref>Vlenë të theksohet, se shfrytëzimi i tyre është me rëndësi, veçanërisht për studentët dhe hulumtuesit.
 
== Referencat ==
===''PËRFUNDIM''===
 
 
Përdorimi i softuerëve për simulimin e fenomeneve fizike është një vegël shumë e dobishme.
Ekzistojnë shumë laborator virtual me qasje gratis(free).<ref>http://www.mesofizike.com/</ref> <ref>http://www.social-peek.com/Keywords/Laboratori%20Virtual%20i%20Fizik%C3%ABs%20%C3%8Bsht%C3%AB%20Nj%C3%AB%20Platform%C3%AB</ref>
Vlenë të theksohet, se shfrytëzimi i tyre është me rëndësi, veçanërisht për studentët dhe hulumtuesit.

Menyja e navigimit