Dallime mes rishikimeve të "Ruzhdi Pulaha"

Jump to navigation Jump to search
5.111 bytes removed ,  4 vjet më parë
Refuzoi ndryshimin e fundit të tekstit : Ky nuk eshte permiresim
No edit summary
(Refuzoi ndryshimin e fundit të tekstit : Ky nuk eshte permiresim)
'''Ruzhdi Pulaha''' (lindur më [[1942]] në [[Korçë]]) është shkrimtar shqiptar që ka krijuar kryesisht në gjininë e dramës. Dramat dhe komeditë e tij janë vënë në skenë jo vetëm në Teatrin Kombëtar, por edhe në Korçë e teatro të tjerë të vendit.
<span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">'''Ruzhdi Pulaha''' (lindur më [[1942]] në [[Korçë]]) është shkrimtar shqiptar që ka krijuar kryesisht në gjininë e dramës.</span> '' Rushdie Pulaha '' '(born in [[1942]] to [[Korca]]) is an Albanian writer who has created mainly in the genre of drama.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Dramat dhe komeditë e tij janë vënë në skenë jo vetëm në Teatrin Kombëtar, por edhe në Korçë e teatro të tjerë të vendit.</span> His dramas and comedies are staged not only at the National Theatre, but also in Korca and other theaters of the country.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Pas studimeve për gjuhë e letërsi në Universitetin e Tiranës, Pulaha punoi për rreth dhjetë vjet në Radio Televizionin Shqiptar.</span> After studying language and literature at the University of Tirana, Pulaha worked for about ten years in the Albanian Radio Television.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Më 1975 u emërua mësues në Pogradec.</span> In 1975 he became a teacher in Pogradec.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Pas katër vjetësh u rikthye në Tiranë, këtë herë si autor në Teatrin Kombëtar, funksion që e kreu deri më 1986, kur doli në krijimtari të lirë.</span> After four years he returned to Tirana, this time as an author at the National Theatre, the function he served until 1986, when the creativity free.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Më 1992 u zgjodh deputet.</span> In 1992 he was elected MP.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Në mbarim të legjislaturës u tërhoq nga politika.</span> At the end of the legislature withdrew from politics.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Autor i angazhuar, Pulaha shquhet për frymën polemiste në trajtimin e konflikteve të mprehta të ditës në dramat e tij.</span> Engaged author, known for spirit Pulaha polemicists in the treatment of acute conflicts of the day in his plays.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Veprimi në këto vepra shpesh provokon debate sociale e politike të ndezura, si në një sallë gjyqi.</span> Action in these works often provokes social and political debate turned on, as in a courtroom.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Përmes tyre synohet një efekt kathartik tek audienca, që duhet të nxisë frymën e kundërshtimit ndaj padrejtësive të çdo lloji.</span> Their intended effect through kathartik audience, which should encourage a spirit of opposition to the injustices of every kind.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Stili i këtij autori dallon për kompozicionin e thjeshtë, veprimin e qartë e të rrjedhshëm, dialogun konkret e të drejpërdrejtë, vizatimin e shkëlqyer të karaktereve, si edhe tempin e lartë.</span> The style of the author distinguishes the composition simple, clear action of running, concrete and direct dialogue, excellent rendering of characters, as well as higher pace.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">I lidhur fort pas realizmit, nuk ka tentuar fare të eksperimentojë metoda alternative.</span> I pegged realism, no attempt at all to experiment alternative methods.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Talenti dhe angazhimi qytetar e kanë bërë të kapërcejë me sukses ndryshimin e sistemit politik në Shqipëri.</span> Talent and civic commitment have made successfully overcome the change of political system in Albania.</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Pas disa dramave të suksesshme para vitit 1991, si “Maro Mokra”, “Mësuesi i letërsisë”, “Përballë vetes”, “Nën dritat e skenës”, “Doktori pacient”, “Nesër është vonë”, “Shkallët” apo komedia , kalon një periudhë “tranzicioni” si skenarist i radionovelës së parë shqiptare “Rruga me pisha” (në bashkëpunim me Radio BBC).</span> After several successful plays before 1991, as "Maro Mokra", "Teacher of Literature", "Opposite him," "Under the stage lights", "doctor patient", "Tomorrow is too late", "stairs" or comedy, undergoing a period of "transition" as the first radio soap opera screenwriter Albanian "pine Street" (in association with BBC Radio).</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Në vitin 2000 rikthehet në skenë me “Kohë e çmendur” dhe arrin të bëhet sërish i kërkuar dhe i vënë në skenë, me , “Streha e të harruarve” (2004).</span> In 2000 he returned to the stage with "crazy time" and manages to be requested again and staged, with "shelter the forgotten" (2004).</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Në vitet 2001 – 2002 është skenarist edhe i telenovelës së parë shqiptare, “Njerëz dhe fate”.</span> In the years 2001 - 2002 is also the screenwriter of the first Albanian soap opera, "People and destinies".</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">Ruzhdi Pulaha është shkrimtari më i njohur i shqipërisë, ai ka shkruar filma shumë të njohur si "Zonja nga qyteti" dhe "Shoqja nga fshati".</span> Pulaha Rushdie is best known writer of Albania, he wrote many famous movies like "ladies of the city" and "The friend of the village".</span> <span class="notranslate" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"><span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left">{{DEFAULTSORT:Pulaha, Ruzhdi}} [[Kategoria:Biografi shqiptarësh]] [[Kategoria:Shkrimtarë shqiptarë]] [[Kategoria:Njerëz nga Korça]] [[Kategoria:Njerëz që jetojnë]] [[Kategoria:Lindje 1942]]</span> {{DEFAULTSORT: Pulaha, Rushdie}} [[Category: Biography Albanians]] [[Category: Sports and Cars]] [[Category: People from Korca]] [[Category: People living]] [[Category: East 1942] ]</span>
Pas studimeve për gjuhë e letërsi në Universitetin e Tiranës, Pulaha punoi për rreth dhjetë vjet në Radio Televizionin Shqiptar. Më 1975 u emërua mësues në Pogradec. Pas katër vjetësh u rikthye në Tiranë, këtë herë si autor në Teatrin Kombëtar, funksion që e kreu deri më 1986, kur doli në krijimtari të lirë. Më 1992 u zgjodh deputet. Në mbarim të legjislaturës u tërhoq nga politika.
Autor i angazhuar, Pulaha shquhet për frymën polemiste në trajtimin e konflikteve të mprehta të ditës në dramat e tij. Veprimi në këto vepra shpesh provokon debate sociale e politike të ndezura, si në një sallë gjyqi. Përmes tyre synohet një efekt kathartik tek audienca, që duhet të nxisë frymën e kundërshtimit ndaj padrejtësive të çdo lloji.
Stili i këtij autori dallon për kompozicionin e thjeshtë, veprimin e qartë e të rrjedhshëm, dialogun konkret e të drejpërdrejtë, vizatimin e shkëlqyer të karaktereve, si edhe tempin e lartë. I lidhur fort pas realizmit, nuk ka tentuar fare të eksperimentojë metoda alternative.
Talenti dhe angazhimi qytetar e kanë bërë të kapërcejë me sukses ndryshimin e sistemit politik në Shqipëri. Pas disa dramave të suksesshme para vitit 1991, si “Maro Mokra”, “Mësuesi i letërsisë”, “Përballë vetes”, “Nën dritat e skenës”, “Doktori pacient”, “Nesër është vonë”, “Shkallët” apo komedia , kalon një periudhë “tranzicioni” si skenarist i radionovelës së parë shqiptare “Rruga me pisha” (në bashkëpunim me Radio BBC).
Në vitin 2000 rikthehet në skenë me “Kohë e çmendur” dhe arrin të bëhet sërish i kërkuar dhe i vënë në skenë, me , “Streha e të harruarve” (2004). Në vitet 2001 – 2002 është skenarist edhe i telenovelës së parë shqiptare, “Njerëz dhe fate”.
 
Ruzhdi Pulaha është shkrimtari më i njohur i shqipërisë, ai ka shkruar filma shumë të njohur si "Zonja nga qyteti" dhe "Shoqja nga fshati".
 
{{DEFAULTSORT:Pulaha, Ruzhdi}}
[[Kategoria:Biografi shqiptarësh]]
[[Kategoria:Shkrimtarë shqiptarë]]
[[Kategoria:Njerëz nga Korça]]
[[Kategoria:Njerëz që jetojnë]]
[[Kategoria:Lindje 1942]]

Menyja e lëvizjeve