Dallime mes rishikimeve të "Gjykata Kushtetuese e Kosovës"

Jump to navigation Jump to search
v
v
 
== Historiku ==
Para vitit 2009, shqyrtimet kushtetuese në Kosovë janë ushtruar nga gjykatagjykatat e tjera. Me Kushtetutën e Kosovës të vitit 1974, Dhomës Kushtetuese të Gjykatës Supreme i ishte dhënë edhe autoriteti për të shqyrtuar aktet legjislative për pajtueshmërin e tyre me ligjet më të larta. Kushtetuta e Republikës së Kosovës e vitit 1990 parashikonte një Gjykatë Kushtetuese (shqip: ''Gjyqi Kushtetues'').
 
Gjatë periudhës së administratës ndërkombëtare, [[Misioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë|MisioniMisionit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë - UNMIK-uut]], me Kornizën Kushtetuese të vitit 2001 parashikohej një "Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme" përe cila doshqyrtuarmerrej kushtetutshmërinëme shqyrtimin e kushtetutshmërisë së akteve legjislative. <ref>2001 Constitutional Framework (Kosovo), § 9.4.11.</ref> Megjithatë, autoriteti përfundimtar ishte tek Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara - Administratori i Kosovës. <ref>[http://www.gjk-ks.org/repository/docs/Aktgjykim%20KO29_KO48-12%20ang%20.pdf Judgement of 20.07.2012 n° KO 29/12 and KO 48/12]</ref> <ref>[http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjk_ko_119_14_ang.pdf Judgement of 21.08.2014 n° KO 119-14]</ref> <ref>[http://www.gjk-ks.org/repository/docs/gjkk_ko_103_14_ang.pdf Judgement of 30.06.2014 n° KO 103-14]</ref>
 
== Përbërja ==

Menyja e lëvizjeve