Dallime mes rishikimeve të "Oriana Fallaci"

Jump to navigation Jump to search
1.866 bytes added ,  12 vjet më parë
ska përmbledhje të redaktimeve
(Faqe e re: thumb '''Oriana Fallaci''' (29 Qershor 1929<ref>[http://www.guardian.co.uk/italy/story/0,,1873911,00.html Gua...)
 
== Jeta dhe Karriera ==
=== Levizja e Rezistences ===
Fallaci waska bornlindur in [[FlorenceFirenze]], [[ItalyItali]]. DuringGjatë [[WorldLufta Ware Dytë IIBotërore]], sheajo joinedu thebashkua resistanceme despiterezistencën, herpavarësisht youth,moshes inse thesaj te re, democraticnen armedgrupin groupdemokratik "[[Giustizia e Libertà]]". HerBabai fatheri saj Edoardo Fallaci, a cabinetnjë makermobilier innga [[FlorenceFirenze]], wasishte anjë [[politicalaktivist activistpolitik]] strugglingi tocili putluftoi anpër endt'i todhënë thefund [[dictatorshipdiktaturës]] ofse [[Italianfashizmit fascism|Italian fascist]] leaderte [[Benito Mussolini]]. ItIshte wasgjatë duringkësaj thisperiudhe period that Fallaci wasu firstekspozua exposede topa theme atrocitiessyte ofe saj mizoritë e warluftës. SheAjo receivedka latermarrë a certificatepas fornjë valourçertifikatë bypër thetrimëri Italiannga ushtria italiane army<ref>[http://www.oriana-fallaci.com/linfanzia/vita.html Oriana Fallaci Official site]</ref>. In anjë 1976retrospektivë retrospectivete collectionvitit of1976 herajo works,theksoi shese: remarked that:
<blockquote>
"Nëse vjen nga një despot sovran apo një president të zgjedhur, nga një vrasës i përgjithshëm ose një udhëheqës i dashur, unë e shoh pushtetit si një fenomen te urryer dhe çnjerëzor. . . . Kam gjetur në mosbindjen ndaj shtypjes te vetmen mënyrë për të përdorur mrekulline e jetes njerezore. "<ref Name="newyorker"/> </blockquote>
“Whether it comes from a despotic sovereign or an elected president, from a murderous general or a beloved leader, I see power as an inhuman and hateful phenomenon. . . . I have always looked on disobedience toward the oppressive as the only way to use the miracle of having been born.”<ref name="newyorker"/></blockquote>
 
=== Fillimet si Gazetare ===
Fallaci beganfilloi herkarrierën journalistice careersaj ingazetareske her teens,adoleshencën e saj duke becomingu abërë specialnjë correspondentkorrespondente forspeciale thepër Italiangazetën paperitaliane ''Il mattino dell'Italia centraleCentrale'' innë vitin 1946 <ref> Arico, Santo L. ''Oriana Fallaci: TheGrua Womane andMiti the Mythdhe'',p f. 26. 1998, Southern Illinois University. ISBN 080932153X </ref>. SinceQë nga 1967 sheajo ka workedpunuar assi akorrespondente ware correspondentluftës, in [[Vietnam]], forne thekonfliktin [[Indoindo-Pakistani Warpakistanez]], in the [[MiddleLindjen Easte Mesme]] and indhe [[SouthAmeriken e AmericaJugut]].
 
=== Vitet 60 ===
ForPër manyshumë yearsvite, Fallaci wasishte anjë specialkorrespondente correspondente forposaçme thepër political magazinerevistën politike''[[L'Europeo]]''dhe shkroi për një numër te ndryshem gazetash ande wroterevistash forte atjera numberte offamshme leadingsi newspapersper andshembull revista''[[Epoca]]'' magazine. During the 1968Gjatë [[TlatelolcoMasakres massacrese Tlatelolco]] me 1968, priorpak todite thepara [[1968Olimpiadës SummerVerore Olympics1968]], Fallaci wasu shotqëlluar threetre timesherë, draggedu downzvarrit stairsposhtë bydisa hershkallëve hair,e andkapur leftnga forflokët deaddhe byu la per te vdekur nga forcat e ushtrise [[MexicoMeksikë |Mexican meksikane]] forces. In anjë profileprofil of Fallaci,Fallacit tek revista ''[[The New -Yorker]]''ajo describedpërshkroi her formermbështetjen supporte ofish-studenteve thene studentMeksike activistssi asdhe havingndjesine "devolvede intokeqe ae dislikeantipatine ofqe krijoi per Meksikanet pas ngjarjeve te 1968. Mexicans": <ref name="newyorker"> [http://www .newyorker.com/printables/fact/060605fa_fact "The Agitator: Oriana Fallaci directsdrejton herfurinë furye towardsaj Islamdrejt Islamit"], [[Margaret Talbot]], ''[[The New -Yorker]]'', June 5 qershor, 2006. </ref>
 
<blockquote>
TheDemonstratat demonstrationsnga byemigrantët immigrants inShtetet thee UnitedBashkuara States theseAmerikës pastkëto fewdisa monthsmuajve të kaluar "disgusttë pështirë" hertë saj, especiallysidomos whenkur protestersshfaqet displayedprotestuesit thee Mexicanmeksikan flagflamurin. "IUnë don'tnuk lovee thedoni të Mexicans," Fallacitha saidFallaci, invoking herkeqe nastytrajtimin treatmente atsaj the handsduart ofe Mexicanpolicisë policemeksikane in 1968. "If youqoftë holdse aju gunmbani andnjë sayrevole dhe thonë, 'ChooseZgjidhni whokush isështë worse betweenkeq the Muslimsmes and themuslimanëve dhe Mexicans,' IUnë havekam anjë moment ofi hesitationhezitim. ThenPastaj Izgjidhni choose the Muslimsmuslimanë, becausesepse theyato havekanë brokenprishur my balls." <refRef name = "newyorker" />
</ blockquote>
 
=== Vitet 70 ===
In thefillim early 1970sviteve 1970, sheajo hadkishte annjë affairçështje withme thesubjekt subjecti ofnjë onenga ofintervistat here interviewssaj, [[AlexandrosAleksandros Panagoulis]], whoi hadcili beenkishte aqenë solitaryi figurevetëm innjë thefigurë Greekqendrore resistance againstgreqisht therezistencë 1967kundër dictatorshipdiktaturës e 1967, havingduke beenqenë capturedtë kapur, heavilyrëndë torturedtorturuar anddhe imprisonedburgosur fore histij për (unsuccessfultë pasuksesshme) [[Greekgreke militaryjuntës juntaushtarake of 1967-1974 |assassination attempttentativë për vrasje]] against kundër dictatordiktatorit anddhe exish-ColonelKolonel [[GeorgiosJorgos PapadopoulosPapadhopulos]]. Panagoulis diedvdiq innë vitin 1976, undernën rrethanat controversiale circumstancesdiskutueshme, in anjë roadaksident accidentrrugor. Fallaci maintainede thatqëndrimit Panagoulisse wasPanagoulis assassinatedu byvra remnantsnga ofmbetjet thee [[Greekgreke militaryjuntës juntaushtarake of 1967-1974 |Greek militaryjuntës juntaushtarake greke]] anddhe herlibrin booke saj''Un Uomo'' (''A Man''Man) wasishte inspiredi byfrymëzuar thenga lifejeta ofe Panagoulis.
DuringGjatë hersaj 1972 interviewintervistë withme [[Henry Kissinger]], Kissinger agreedranë thatdakord theqë të [[VietnamLufta Ware Vietnamit]] wasishte anjë "useless warluftës" anddhe comparedkrahasuar himselfveten to "the [[cowboylopar]] whoi leadscili thekryeson wagonvagon traintreni bynga ridinghipizimi aheadvetëm alonepërpara ontij hismbi kalë horse". <ref> Fallaci, Oriana. Intervistë me''Interview with History''Histori, p.40-41. TranslatedPërkthyer bynga John Shepley. 1976, Liveright Press. ISBN 0871405903 </ ref> Kissinger latershkroi wrote thatvonë itse wasai ishte "thee singlevetme most disastrouskatastrofike conversationbisedë Ikam havepasur everkurrë hadme withçdo anyanëtar member of the pressshtypni" <ref> [http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article / 2006/09/15/AR2006091501145_pf.html The Washington Post, ''Reporter-Provocateur Oriana Fallaci'', bynga Adam Bernstein, Septembershtator 16, 2006] </ ref>.
 
DuringGjatë hersaj 1979 interviewintervistë withme [[Ruhollah Khomeini | Ayatollah Khomeini]], sheajo adressed toatij himsi as anjë "tyrantdespot" anddhe managedarriti to unveilzbulojë herselfveten from thenga chador :
 
<blockquote>
''-E unë ende ju duhet të kërkoni një shumë gjëra. Rreth "chador", për shembull, unë kam qenë i detyruar të veshin atë me qëllim që të vijnë dhe intervistë, gratë iraniane janë të detyruar të veshin atë. [...] Unë nuk jam vetëm duke iu referuar të vishen por në atë që ajo përfaqëson, unë do të thotë të aparteidit grave iraniane kanë qenë të detyruar të pas revolucionit. Ata nuk mund të studiojnë në universitet me burrat, ata nuk mund të punojnë me burra, ata nuk mund të notuar në një pishinë noti-me burrat. Ata duhet të bëjë atë përveç, veshja e tyre "chador", se si mund ta dini te notoni veshur një "chador "?''< br />
''OF- I still have to ask you a lot of things. About the "chador", for example, I was obliged to wear it in order to come and interview, Iranian women are obliged to wear it. [...] I am not only referring to the dress but to what it represents, I mean the apartheid Iranian women have been forced into after the revolution. They cannot study at the university with men, they cannot work with men, they cannot swim in a swimming-pool with men. They have to do it apart, wearing their "chador", how can you swim wearing a "chador"?''<br />
AK-''Kjo nuk ju shqetësim, tonë doganor nuk shqetësim ju. Nëse nuk i pëlqen të bëjë me veshje islamike ju nuk janë të detyruara të veshin atë, sepse është për gra të reja dhe i respektuar zonjat.''<br />
''AK- This doesn't concern you, our customs do not concern you. If you don't like the islamic dress you are not obliged to wear it, since it is for young women and respectable ladies.''<br />
E-''OF-Kjo Thisështë isshumë verye sjellshme kindnga ofana youjuaj, Imamimam, thenatëherë I'mUnë goingdo to getheqin ridqafe immediatelymenjëherë of thiskëtij stupid medievalmesjetare ragzhele. There Ka!'' <ref>OF E - La prego, Imamimam: devo chiederle ancora molte coserri me rehat. Di questo “chador”"chador" anjë esempio, che mi hanno messo addosso per venire da lei lei e che lei impone alle donne ,[...] nonjo mi riferisco soltanto a un një indumento ma anjë ciòCiO che esso rappresenta: cioè la segregazione in cui le donne sono stateshtetit rigettate dopo la Rivoluzione. Il fatto stesso che non possano jo studiare all’universitàall'università con gli uomini, ad esempio, nuk lavorare con gli uomini, nuk fare il bagno in marepelë o in piscina con gli uomini. Devono tuffarsi anjë parte con il “chador”"chador". A proposito, comevijnë si fa anjë nuotare fa con il “chador”"chador"? AK - Tutto questo non la riguarda la. I nostri costumi nonjo riguardano vi riguardano. Se la veste islamica nonjo le piace, non è obbligata anjë portarla. Perché è la veste islamica è per le donne giovani e perbene. OFE - Molto gentilejomysliman. E, visto che mi dicezare così, mi tolgo subito questo stupido cencio da medioevo. Ecco fatto. [http://www.oriana-fallaci.com/khomeini/intervista.html Oriana Fallaci, intervista anjë Khomeini, «Corriere della Sera», 26 septembre 1979] </ ref>. </ blockquote>
 
=== Terheqja nga jetaJeta publikePublike ===
 
SheAjo haska lectured at the [[UniversityUniversitetin ofe Chicago]], [[Yale University]], [[Harvard University]], anddhe [[Columbia University ]].{{Fact Fakte |date data =August gusht 2007}}))
 
=== Pas 11 Shtatorit ===
 
Fallaci wasishte anjë life-longjetë heavy smokergjatë të rënda duhanxhi. SheAjo diedvdiq on [[September 15 shtator]], [[2006]] in herfjalën nativee saj amtare [[FlorenceFirenze]] fromnga breastkanceri canceri gjirit.
 
Shkrimet e saj janë përkthyer në 21 gjuhë duke përfshirë [[gjuhës angleze | Anglisht]], [[spanjisht gjuhën | spanjisht]], [[gjuha franceze | French]], [[gjuhën hollandeze | holandisht]], [[gjuhës gjermane | gjermanisht]], [[gjuhën greke | greke]], [[gjuhën suedeze | suedisht]], [[polonisht gjuhën | polonisht]], [[gjuhën kroate | kroatisht]] dhe [[gjuhën sllovene | sllovenisht]].
Her writings have been translated into 21 languages including [[English language|English]], [[Spanish language|Spanish]], [[French language|French]], [[Dutch language|Dutch]], [[German language|German]], [[Greek language|Greek]], [[Swedish language|Swedish]], [[Polish language|Polish]], [[Croatian language|Croatian]] and [[Slovenian language|Slovenian]].
 
Cmime == Cmime ==
 
Fallaci haska twicemarrë receiveddy theherë St.e Shën Vincent Prizeçmimin forpër journalismgazetari, assi welldhe ase theçmimit Bancarella Prize (1971) forAsgjë për''Nothing, andPra, dhe SoAi Be Itjetë''; Viareggio Prizeçmimit (1979), for për''Un uomo: Romanzo''Romanzo; anddhe Prix Antibes, 1993, for për''Inshallah''. Ajo Shemori received anjë D. Litt. fromnga Columbia College (ChicagoÇikago).
 
On November30 30thnëntor 2005 Oriana Fallaci receivedmarrë in [[New York]] thei [[Annie TaylorTejlor]] AwardÇmimin forpër the courage of theguximin e''Center forQendra thepër StudyStudimin ofe Popularpopullarizuara CultureKulturës''. SheAjo wasështë honorednderuar forpër the"heroizmin dhe vlerat"heroism ande thesaj values" that rendereddhënë herse «anjë symbolsimbol ofe theluftës fightkundër againstfashizmit Islamicislamik fascismdhe andnjë akalorës knighti oflirisë thee freedom of humankindnjerezimitThe Annie Çmimin Taylor Awardështë isdhënë annuallyçdo awardedvit topër peoplenjerëzit who havekanë demonstrateddemonstruar unusualguximin couragepazakontë innegativ adverse conditionskushtet anddhe greatrrezik dangertë madh. [[David Horowitz]], founderthemeluesin ofe thekësaj centerqendre, providingsigurimin thee followingmëposhtme motivationmotivimi forpër the awardçmimin, definingpërcaktimin Oriana Fallaci «anjë GeneralPërgjithshëm in theluftën fightpër for freedomliri».
 
On [[December 8 dhjetor]] [[2005]] Oriana Fallaci wasu awarded thedha [[Ambrogino d'oro]], themë të highestlartë recognition ofnjohjes the cityqytetit of [[Milan]].
 
On anjë proposalpropozim of theMinistrisë Ministry of EducationArsimit [[Letizia Moratti]] on [[December 14 dhjetor]] [[2005]] thei [[PresidentPresidenti]] of thei [[ItalyItali |Italian italisht]] [[RepublicRepublikës]] [[CarloKarlo AzeglioAzelio CiampiÇampi]] awarded Oriana Fallaci adha Goldnjë Medalmedalje for herartë culturalpër contributionskontributet e saj kulturore ( "Benemerita della Cultura"). HerKushtet healthe conditionssaj preventedshëndetësore herpenguar fromprej attendingsaj theduke ceremonymarrë pjesë në këtë ceremoni. SheAjo wroteshkroi anjë speechfjalim: «ThisKjo goldmedalje të artë medal... gratifies mypërpjekjet effortse asmia si writershkrimtar anddhe journalistgazetar, my frontvijë linee engagementparë toangazhimi defendpër our culturembrojtur kulturën tonë, lovedashurinë forpër myvendin countrytim anddhe forpër freedomlirinë. My renownnam healthgjendja situationshëndetësore preventse mepengon tomua travelpër and receiveudhëtuar indhe personpër this giftmarrë thatpersoni for mekëtë dhuratë që për mua, anjë grua nuk janë womanpërdorur notpër used tomedalje medalsdhe andjo notshumë too keenprirur onpër trophiestrofe, hasintensiv anka intensenjë ethicalrëndësi andetike moraldhe significance"morale "<ref> "Questa questa medaglia d'oro mi commuove perché gratifica la mia faticagratifica di scrittore efatica di giornalista e scrittore, il mio impegno anjë difesa della nostra cultura, il mio amore per il mio Paese e per la Libertà. Le attuali e ormai noteshënim ragioni di saluteputhje mi impediscono di viaggiare e ritirare direttamente un omaggio che per memua, donna poco abituata alle medaglie e poco inclineshpat ai trofei, ha un intenso significato etico e moralemoralin »</ ref>.
 
On [[February12 12shkurt]] [[2006]] the GovernorGuvernatori ofi Tuscany [[Riccardo Nencini]] awarded Oriana Fallaci adha goldnjë medalmedalje from theartë Councilnga ofKëshilli i Tuscany. Nencini reportednjoftoi thatse theishte prizedhënë wasçmimin awarded assi Oriana Fallaci is aështë beaconnjë offener Tuscantoskan culturee inkulturës the worldbotë. DuringGjatë theçmimin award ceremonyceremoni, heldtë mbajtur in NewNju YorkJork, shkrimtari thei writertha toldrreth aboutsaj herpërpjekje attemptpër to createkrijuar anjë caricaturekarikaturë ofe [[Mohammed]], insi replypërgjigje tondaj thepolemizues polemic relatingngjashme to similarkanë caricatures thatbëjnë hadme appearedkarikatura inu Frenchduk andse Dutchkishte newspapersholandisht në frëngjisht dhe gazeta. SheAjo declareddeklaroi: «IUnë willdo drawtë tërheqë 9 Mohammed withme hisgratë 9e wivestij, includingduke përfshirë theedhe littlepak baby hekur marriedai whenu martua 70 years oldvjeç, thee 16 concubines anddhe një afemër femalee Cameldevesë wearingveshur anjë Burqa. SoDeri fartani mytime pencillaps stoppedndaluar at theimazhin imagee ofdevesë, thepor Camel,tim bute myardhshme nextme attemptsiguri willdo surely bepërpiqet të jetë më mirë better".
 
Kontradiktat == ==
== Controversy ==
 
((Muslimanëve dhe kundërshtitë))
{{Muslims and controversies}}
 
In recentvitet yearse fundit, sheajo receivedka muchmarrë publicshumë attentionvëmendjen fore herpublikut controversialpër commentskomentet one saj të diskutueshme në [[Islamislam]] anddhe Europeaneuropiane [[Muslimmusliman]] s. ThisKjo pointpikëpamje ofu viewshprehën was expresseddy in twolibra bestselling books, ''[[The Ragebujë anddhe The Pridekrenaria]]'' (initiallyfillimisht anjë four-pageartikull me articlekatër infaqe ''[[Corriere della Sera ]]'', thegazeta majorkombëtare national newspapermëdha innë Itali Italy) and dhe''[[The Force ofArsyeja e Reason]]''. Both agreementdy andmarrëveshje disagreements havemosmarrëveshjeve beendhe publishedjanë onbotuar Italian newspapersgazetat italiane (among whichmidis te cilave''[[La Repubblica]]'' and dhe''[[Corriere della Sera]]''kishte hadnjë aseri series of articlesartikujsh), as well assi dhe [[David Holcberg]] at the [[Ayn Rand Institute]] supportedmbështetur hershkaktojë causesaj withme anjë letterletër topër ''[[The Washington Times ]]''.< ref> [http://www.aynrand.org/site/News2?JServSessionIdr005=37h4iyg6p1. app14b & page = NewsArticle & id = 11131 & news_iv_ctrl = 1561 Oriana Fallaci anddhe Freedomlirisë of Speechshprehjes], letter toletër the [[Washington Times]] bynga [[David Holcberg]] of thei [[Ayn Rand Institute]], publ. June 1 qershor, 2005. </ref Ref>
 
Fallaci receivedmarrë supportmbështetje in ItalyItali, whereku herkanë booksshitur havelibrat solde oversaj onembi millionnjë copiesmilion kopje, butpor alsoedhe fromnga individualsindividët anddhe organisationsorganizatat in thepjesën resttjetër of the worldbotës. <ref> [httpHttp://www.guardian.co.uk/italy/story/0 , 12576,1278865,00. html ItalyItali haska anjë racistkulturë cultureraciste, saysthotë Frenchfrëngjisht editor], [[The Guardian]], August 8 gusht, 2004. </ ref> <ref> [http://www.spectator.org/dsp_article . asp? art_id = 8449 Oriana in Exilemërgim], [[TheAmerikane American Spectatorspektator]], July 18 korrik, 2005. </ ref> At the firstparë [[European Social Forum]], whiche wascila heldu inmbajt Florence in Novembernëntor 2002 në Firenze, Fallaci invitedftuar thepopulli peoplei ofFirences Florencepër tondërprerjen ceasee commercialoperacioneve operationsdhe andkomerciale stayqëndrojnë homenë shtëpi. Furthermore,Për she comparedtepër, theajo ESFe tokrahasuar theme ESF [[Nazismnazizmit | Nazi]] occupationprofesionin ofe [[FlorenceFirenze]]. ProtestOrganizatorët organizerse declaredprotestës deklaruar "WeNe havekemi donebërë itatë forpër Oriana, becausesepse sheajo hasn'tnuk spokenka infolur public forpublik the lastpër 12 yearsvitet e fundit, anddhe hasn'tnuk beenka laughingqenë induke theqeshur lastnë të fundit 50". <ref> [httpHttp://www.repubblica.it / online /politica Politica / socialforumquattro / guzzanti / guzzanti.html Sabina Guzzanti became Fallaci u bë], [[La Repubblica]], November 8 nëntor, 2002 </ ref>
 
InNë vitin 2002 in [[SwitzerlandZvicer]] the Islamic CenterQendra andIslamike thedhe Somal AssociationShoqata ofe [[GenevaGjenevë]], [[SOS Racisme]] ofi [[Lausanne]], along withbashku ame privatenjë citizenqytetar privat, suedpaditet here forsaj thepër allegedlytë thuhet se "racistraciste" content of e''[[The Ragebujë anddhe Thekrenaria e Pride]]''.< ref> [http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18394.htm CountryVendi ReportsRaportet onmbi Human RightsDrejtat Practicese forNjeriut Switzerlandtë praktikave për Zvicër 2002], [[UnitedShtetet Statese DepartmentBashkuara of StateAmerikës Departamenti i Shtetit]], March 31, mars 2003 </ ref> <ref> [http://www.milligazette.com/Archives/01072002/0107200263.htm Swisszvicerane Muslimsmuslimanëve File SuitMbi Overpadinë "Racistraciste" Fallaci Booklibri], fromnga [[Thei Millimili GazetteGazetën]], July 1 korrik, 2002. </ ref> In Novembernëntor 2002 anjë Swissgjyqtari judgezviceran issuedlëshuar annjë arresturdhër warrantarresti forpër violationsshkelje of articlenenit 261 anddhe 261 bis of thekodit Swisspenal criminalzviceran codedhe andkërkoi requested theqeveria Italianitaliane governmentose totë përpiqen për të eitherekstraduar tryose or extraditendjekur orose prosecute hersaj. [[Roberto Castelli]], Italianitalisht [[ministerministër ofi JusticeDrejtësisë]] rejectedrefuzuar thekërkesën requestmbi onbazën thee groundsasaj that the [[ConstitutionKushtetuta ofe ItalyItali]] protectsmbron [[freedome oflirisë speechsë shprehjes]] anddhe thus thekërkojë extraditionekstradimin requeste waskështu todo të beishte rejectedrefuzuar. <refRef > [http://www.padania.to.it/countach/Numero9/Articoli9/Fallaci% 20 -% 20Mandato% 20arresto.htm Excerpts frompjesë nga''TheKjo forceforcë of Reasone''.]</ Arsyeja ref>
 
In Maymaj 2005, [[Adel Smith]], president of thei [[UnionBashkimi ofi Italianmuslimanëve Muslimsitalisht]], launchednisi anjë lawsuitpadi againstkundër Fallaci chargingakuzuar thatse "somedisa ofnga thegjërat things sheajo saidtha inse her booklibrin e saj''[[Thei ForceForcës of ReasonArsyeja]] ''janë areofenduese offensivendaj to IslamIslamit. " Smith's attorneye prokurorit të citedpërmendi anjë phrasefrazë fromnga thelibri book thati refersreferohet to IslamIslamit assi "anjë poolgrup that nevernuk purifiespastron." ConsequentlySi anpasojë Italiane judgenjë orderedgjyqtari heritalian tourdhëroi stande trialsaj setpër for Junedalë në gjyq caktuar për në qershor 2006 in [[Bergamo]] onme chargesakuzat ofe "defaming IslamIslamit." ANjë previousmëparshme prosecutorprokurori hadkishte soughtkërkuar dismissalshkarkimin ofe the chargesakuzave. The preliminaryParaprake trialGjyqi beganfilloi on [[12 Juneqershor]] in Bergamo anddhe on [[25 Juneqershor]] JudgeGjykatësi Beatrice Siccardi decidedvendosi that Oriana Fallaci shouldvërtetë indeedduhet stand trialdalë beginning ongjyq në fillim [[18 Decemberdhjetor]]. <ref> [httpHttp://www .ecodibergamo.it/EcoOnLine/CRONACA/2006/06/25_fallaci.shtml Fallaci, the trialgjyqi continuesvazhdon in Decemberdhjetor], [[L'Eco di Bergamo]], Juneqershor 26, 2006. </ ref> Fallaci accusedgjyqtari thei judgeakuzuar ofse havingi disregardedka theparasysh factfaktin thatse Smith calledbëri forthirrje herpër murdervrasjen ande saj dhe defamed ChristianityKrishtėrimit. <ref> [http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2006/09_Settembre/15/falultimopezzo.shtml Il nemico che trattiamo da amico - Corriere della Sera <!- - Bot generatedgjeneruar titletitullin -->]</ ref>
In FranceFrancë, SomeDisa arabArabe-muslimmuslimane anddhe anti-diffamation organisationsorganizata such astilla si MRAP, Ligue des Droitsdroits de l'Homme orose LA LICRA lauched lawsuitspadi againstkundër Oriana Fallaci charginge saj duke thatakuzuar herse twody bookslibra [[La Ragexhindosje et l'Orgueil]] anddhe [[ La ForceForca de la Raisonraison]] ([[Thee ForceForcës of ReasonArsyeja]])published inu Francebotua werenë Francë "offensiveofensivë to IslamIslamit" anddhe "racists". HerAvokati lawyeri saj, Gilles William Goldnadel <ref> http://fides.ifrance.com/html/fallaci.html </ ref>, presidentpresidenti ofi FranceFrancës-IsraelIzrael OrganizationOrganizata, wasgjithashtu alsou AlexandreAleksandër Valle del Valle's lawyeravokati. On theemër behalf of Batbat Yé'Or, Fallaci askedpyeti AlexandreAleksandër Valle del Vallee tosaj givepër her informationsdhënë oninformatat islam toIslam be mentionned in TheForcën Force ofe The ReasonArsyeja. Fallaci's laste writingsfundit on Islamshkrimet weree clearlyIslamit influencedu byndikuar Batnga qartë bat Yé'Or's theoryteorinë onmbi EURABIA anddhe bynga Del Valle's theoryteorinë onmbi "Islamicfashizëm fascismislamik". It'sKjo whyështë thearsyeja firste bookparë oftë librit të Del Valle inne ItalyItali, Il Totalitarismo islamista (the islamictotalitarizmit totalitarianismislamik; Solinum Editore) wasu publishedbotua withme anjë postfaceletër letterpostface ofe Fallaci <ref> http://filoapiombo.blogspot.com/2007/03/arriva-il -libro-pi-amatoAmato-dalla-fallaci.html </ ref> thankingfalënderuar AlexandreAleksandër del Valle forpër hisshkrimet writingse andtij deploringdhe anjë common hatredpërbashkët anddeploring urrejtjes dhe anti-islamophobia censureship in FranceFrancë.
 
On [[3 Juneqershor]] [[2005]], Fallaci publishedpublikuar on thefaqen fronte pageparë of thenjë Italiangazetë dailye newspaperpërditshme aitaliane mjaft e highlydiskutueshme controversialartikull articleme entitledtitullin "Noinoi Cannibali e iei figli di [[Medea]]" ( "WeNe cannibals anddhe Medea'spasardhësit offspringe Medea") invitingfemrat womennuk noti toftuar vote for avotojnë publicpër një publik [[referendum]] aboutrreth [[artificialmbarsje inseminationartificiale]] that wasu heldmbajt on June 12 anddhe 13 qershor, 2006. <ref> [http://www.donboscoland.it/articoli/visualizzaarticolo.pax ? ID = 1280&idrealta = 1 We& idrealta Ne cannibals anddhe Medea'spasardhësit offspringe Medea], bynga Oriana Fallaci, Juneqershor 2005. </ ref>
 
On [[27 Augustgusht]] [[2005]], Fallaci hadkishte anjë privateaudiencë audienceprivate withme [[Pope Benedict XVI]] at [[Castel Gandolfo]]. AlthoughEdhe anpse atheistnjë ATEIST, Fallaci reportedlythuhet se kishte hadrespekt great respectmadh forpër Pope Benedict XVI anddhe expressedshprehu admirationadmirim for hispër 2004 essayese titledtë tij të titulluar "If Europeqoftë Hatesse ItselfEvropa urren veten". <ref> [httpHttp://phibetacons.nationalreview.com/post/?q=MGY5ZDJkZWQ2MzRjMmNmNzcwNzg5MjQ5NDgyYmU2YWE = Phi Beta Conskundrat on NationalKombëtare Review Online <!- - Bot generatedgjeneruar titletitullin -->]</ ref> <ref> [http://www.opinionjournal.com/columnists/tvaradarajan/?id=110006858 ProphetRënia ofe DeclinePejgamberit], [[ The Wall Street Journal]], Juneqershor 23, 2005. </ ref>
 
In the Juneqershor 2006 issueçështja ofe [[ReasonArsyeja Magazine]], [[libertarian]] writershkrimtarit [[Cathy Young]] wrote:
{{((cquote |Italian journalistGazetari italian Oriana Fallaci’sFallaci e 2002 book librin''The Rage andbujë thedhe Pridekrenaria''mezi makesbën hardlyndonjë anydallim distinctionmidis between radicalradikale [[Islamic terrorist islamik]] s anddhe [[Somalia|Somali | Somalisht]] streetshitësit vendors whorrugë supposedly urinatecilët onsupozohet theurinoj cornersmbi ofqoshet Italy’se greatItalisë citiesqyteteve të mëdha. [[Christopher Hitchens]], whoi describedcili thee bookpërshkruan innë librin e [[Thee AtlanticAtlantikut]] assi “a"një sortlloj ofabetare primer inatë howse notsi to writemos aboutshkruajnë Islamrreth Islamit," vë në dukje notesse thatFallaci Fallaci’se diatribes havekanë all thegjitha marksshenjat ofe othertjera infamousfamëkeqe screeds aboutrreth filthypistë, diseasesëmundje - ridden, sexuallyseksualisht threateningkërcënuar aliensqytetarët e huaj.''<ref> [http://www.reason.com/news/show/36677.html Thee JihadXhihadin Againstkundër Muslimsmuslimanëve: WhenKur doesbën criticismkritikën ofe IslamIslamit devolvekalon into bigotryfanatizëm?], fromnga [[ReasonArsyeja Revista magazine]], Juneqershor 2006. </ ref>}}))
 
==Bibliography Bibliografia ==
*''TheE SevenShtatë Sinsmëkatet ofe HollywoodHollivudit''parathënie preface bynga [[Orson Welles]], Longanesi (Milan), 1958.
*''TheE Uselesspadobishme SexSeksi: Voyagelundroj aroundrreth the WomanGrua'' Horizon Press (New York City), 1961.
*''Penelope atLuftës War'' 1962 (LondonLondër).
*'' Limelighters'' 1963''.
*''TheI Egotists: SixteenGjashtëmbëdhjetë Surprisinghabitshme InterviewsIntervista Regnery'' Regnery (Chicago), 1968.
*''Quel giorno sulla Luna'' Rizzoli, 1970.
*''InterviewMe WithIntervista HistoryHistori'', anjë collectionkoleksion ofprej interviewsintervistave withme variousshifra political figuresndryshme politike Liveright, 1976.
*''[[A ManNjë burrë ]]'', anjë novelnovelë aboutrreth anjë heroheroi who fightslufton alonevetëm forpër freedomlirinë anddhe forpër truthtë vërtetën, neverasnjëherë givingnuk upi çojnë duart lart, anddhe sokështu heai diesvdes, killed byvrarë allnga të gjithë. (1979) ISBN 8427938543
*''Inshallah'', ai fictionaltrilluar accountnjë ofllogari Italian troopstrupave stationed invendosur në italisht [[LebanonLiban]] in 1983.
*''Nëse dielli vdes'', në lidhje me programin e SHBA hapësirë.
*''If the Sun Dies'', about the US space program.
Letter to *''[[Letter tonjë aNever Child Never Born ]]'', anjë dialoguedialog betweenmes anjë mothernënë anddhe herfëmijën unborne childsaj të ardhshëm.
*''NothingAsgjë, anddhe sokështu be itajo të jetë'', reportraport on thembi [[Vietnamluftës warVietnam]] basedbazuar on personalpërvojat experiencespersonale.
*''[[The RageE andbujë Thedhe Pridekrenaria]]''Një Anekspozojë expose on Islam. Original title titullin''La Rabbia e l'Orgoglio'', PublisherBotues: Rizzoli, Decemberdhjetor 2001. ISBN 0847825043.
Forca e *''[[The Forcei of ReasonArsyeja]]'' (''La Forza della Ragione'') PublisherBotues: Rizzoli, Aprilprill 2004. ISBN 0847827534
*''Oriana Fallaci intervista Oriana Fallaci'', Fallaci interviewsintervista herselfmbi onveten thesubjekt subject ofi "[[Eurabia]]" anddhe "[[Neofascism anddhe feja religion# Islam | Islamofacism]]". (Milan: Corriere della Sera, Augustgusht 2004).
*''Oriana Fallaci intervista stessa - L'Apocalisse'' (in Italianitalisht). AnNjë updateintervistë ofe theupdate interviewme with herselfveten. ANjë newe re, longe epiloguegjatë isepilog addedështë shtuar. PublisherBotues: Rizzoli, Novembernëntor 2004.
*''Un cappello pieno di ciliege'', Rizzoli, 2008. ANjë novelroman aboutpër historyhistorinë ofe hersaj ancestors, publishedbotuar twody yearsvjet afterpas hervdekjes deathsë saj. Oriana Fallaci workedpunuar at itatë forpër tendhjetë yearsvjet, untilderi September 11thsulmet attackse and11 theshtator publicationdhe ofbotimin here workssaj inspired byfrymëzuar themnga veprat e tyre.
 
== ReferencesReferencat ==
{{((Reflist}}))
 
== SeeShih alsoedhe ==
* [[Robert Spencer]]
* [[Steve Emerson]]
* [[Daniel Pipestuba]]
* [[Bat Yé'Or]]
* [[AlexandreAleksandër del Valle]]
 
== == External links ==
* [http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/15/AR2006091500165.html] Obituarynekrologji publishedbotuar by thenga Associated Press.
* [http://politicscentral.com/2006/09/15/oriana_by_michael_ledeen.php ANjë tributeharaç] bynga [[Michael Leeden]]
 
'' 'ArticlesArtikuj bynga Fallaci'''
* [http://www.borg.com/ ~ paperina/fallaci/fallaci_1.html Rage & Pridebujë bykrenaria nga Oriana Fallaci], Englishanglisht translation bynga Letizia Grasso, fromnga the fourkatër-pagefaqe essayese "La Rabbia e l'Orgoglio", that appearedshfaq in Italy'sItali leadingkryesor newspapertë gazetës [[Corriere della Sera]] on 29 Septembershtator, 2001. (NoteVini thatre these officialkjo editionzyrtare bynga edicioni Rizzoli, isështë translatedpërkthyer bynga Fallacivetë herselfFallaci)
* [http://digilander.libero.it/september11/Oriana% 20Fallaci.htm Ragebujë anddhe Pridekrenaria], assi translatede bypërkthyer Chrisnga Kris Knipp
* [http://www.imra.org.il/story.php3?id=11611 On Jewçifut-Hatredurrejtjes in EuropeEvropë], bynga Columnistkolumnisti Oriana Fallaci, IMRA - 25 Aprilprill, 2002 (Originallybotuar publishedfillimisht in Italianitalisht in therevistën Panorama magazine, 17 Aprilprill, 2002).
 
'' 'ArticlesArtikuj aboutrreth Fallaci'''
* [http://mrzine.monthlyreview.org/majfud141106.html Thei Slowngadaltë Suicidevetëvrasjen ofe the WestPerëndimit], bynga [[Jorge Majfud]]
* [http://italian.about.com/library/weekly/aa041002a.htm Ragebujë anddhe Pridekrenaria Ignites anjë Firestorm] - On thepritje reception of "Ragemodë anddhe Pridekrenaria" ByNga Michael San Filippo, guideudhëzues topër Italiangjuhën Languageitaliane at [[aboutrreth. com]].
* [http://www.opinionjournal.com/columnists/tvaradarajan/?id=110006858 ProphetRënia ofe DeclinePejgamberit: AnNjë interviewintervistë withme Oriana Fallaci] bynga [[Tunku Varadarajan]] in the [[Wall Street Journal ]]<!-- 2005- ->
* [http://www.newyorker.com/fact/content/articles/060605fa_fact Thee Agitator: Oriana Fallaci directsdrejton herfurinë furye towardsaj drejt Islam] bynga Margaret Talbot in ''[[The Newbanor i Nju Jorkut Yorker]]'', 29 Maymaj, 2006
* [http://www.zmag.org/znet/viewArticle/3164 Oriana Fallaci --The Enjoymentgëzimin ofe Hateurrejtja] byHarris Judynga Harrisfemëror in [[ZNet]] (17 Septembershtator, 2006)
 
{{Bancarella Prize}}
574

edits

Menyja e lëvizjeve