Ekuacionet e shkallës së përgjithshme - Other languages