Instituti Albanologjik i Prishtinës - Other languages