Stampa:Tabelë episodesh/dok

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Edit-copy green.svg

Kjo është një nënfaqe e documentacionit për Stampa:Tabelë episodesh.
Kjo faqe përmban informacion për përdorim, kategoritë dhe përmbajtje tjetër që nuk është pjesë kryesore e stampës.

Përdorimi[Redakto nëpërmjet kodit]

Qëllimi i stampës {{Tabelë episodesh}} është që me lehtësi të vihen rreshtat kryesorë te tabelat e episodeve për serialet televitive, me deri më 13 kolona të ndryshme, dhe mundësisht të ndreqen gjerësitë e këtyre kolonave, dhe përfshin stampën {{Episode list}} në parametrin "episode". Qelitë përfshihen duke treguar llojin e veçantë të njërës nga dy mënyrat: title= përfshin qelinë "Titulli" pa ndonjë gjerësi të caktuar, dhe title=30 përfshin qelinë "Titulli" me gjerësi 30%.

Sintaksa[Redakto nëpërmjet kodit]

Parameters
{{Tabelë episodesh
|caption   = TEXT
|background  = COLOR

|total_width = WIDTH
|overall   = WIDTH
|series    = WIDTH
|season    = WIDTH
|title    = WIDTH
|aux1     = WIDTH
|director   = WIDTH
|writer    = WIDTH
|aux2     = WIDTH
|aux3     = WIDTH
|airdate   = WIDTH
|altdate   = WIDTH
|prodcode   = WIDTH
|viewers   = WIDTH
|aux4     = WIDTH
|country   = COUNTRY
|released   = TEXT
|viewers_type = TEXT

|overallT   = TEXT
|seriesT   = TEXT
|seasonT   = TEXT
|titleT    = TEXT
|aux1T    = TEXT
|directorT  = TEXT
|writerT   = TEXT
|aux2T    = TEXT
|aux3T    = TEXT
|airdateT   = TEXT
|altdateT   = TEXT
|prodcodeT  = TEXT
|viewersT   = TEXT
|aux4T    = TEXT

|overallR   = REFERENCE
|seriesR   = REFERENCE
|seasonR   = REFERENCE
|titleR    = REFERENCE
|aux1R    = REFERENCE
|directorR  = REFERENCE
|writerR   = REFERENCE
|aux2R    = REFERENCE
|aux3R    = REFERENCE
|airdateR   = REFERENCE
|altdateR   = REFERENCE
|prodcodeR  = REFERENCE
|viewersR   = REFERENCE
|aux4R    = REFERENCE

|episodes   = EPISODE LISTS/PART ROWS
}}

Shembuj[Redakto nëpërmjet kodit]

Kolona standarde:

{{Tabelë episodesh|caption=This is a caption|background=#B40000 |overall=5 |season=5 |title=17 |director=11 |writer=37 |airdate=10 |prodcode=6 |viewers=9 |country=U.S.}}


Të gjitha kolonat:

{{Tabelë episodesh |overall= |season= |title= |aux1= |director= |writer= |aux2= |aux3= |airdate= |altdate= |prodcode= |viewers= |aux4= |country= |aux1T=Foreign title |aux2T=Guest writer |aux3T=Featured character |aux4T=Online viewers |altdateT=UK airdate}}


Me {{Tabelë episodesh}}:
Code
{{Tabelë episodesh |background = #005F6C |overall = 6 |series = 6 |title = 20 |director = 14 |writer = 15 |airdate = 16 |prodcode = 8 |viewers = 9 |aux4 = 6 |country = UK |overallT = Story |seriesT = Episode |aux4T = AI |aux4R = {{Dummy reference}} |episodes =
{{Episode list
 |EpisodeNumber = 203
 |EpisodeNumber2 = 1
 |Title = [[The Eleventh Hour (Doctor Who)|The Eleventh Hour]]
 |DirectedBy = Adam Smith
 |WrittenBy = [[Steven Moffat]]
 |OriginalAirDate = {{Start date|2010|4|3|df=y}}
 |ProdCode = 1.1
 |Viewers = 10.09
 |Aux4 = 86
 |LineColor = 005F6C
}}
{{Episode list
 |EpisodeNumber = 204
 |EpisodeNumber2 = 2
 |Title = [[The Beast Below]]
 |DirectedBy = [[Andrew Gunn (director)|Andrew Gunn]]
 |WrittenBy = Steven Moffat
 |OriginalAirDate = {{Start date|2010|4|10|df=y}}
 |ProdCode = 1.2
 |Viewers = 8.42
 |Aux4 = 86
 |LineColor = 005F6C
}}
}}

Sezonat e ndara[Redakto nëpërmjet kodit]

Për sezonat, të cilat janë të ndara në pjesë, përdorni {{Tabelë episodesh/part}}, sikur shembulli në vijim.

{{Tabelë episodesh/part|p=1|c=#183E54}}


{{Tabelë episodesh/part|p=Athelstan's Journal|c=#061453|nopart=y}}

Parametrat[Redakto nëpërmjet kodit]

Each cell parameter has an alias to match the parameters used in {{Episode list}}. In the Cell Inclusion & Widths rows, the original parameter is listed, followed by its episode-list alias. This means that this:

{{Tabelë episodesh |background=#B40000 |overall=5 |season=5 |title=17 |director=11 |writer=37 |airdate=10 |prodcode=6 |viewers=9 |country=U.S.}}

will produce exactly the same as this:

{{Tabelë episodesh |background=#B40000 |EpisodeNumber=5 |EpisodeNumber2=5 |Title=17 |DirectedBy=11 |WrittenBy=37 |OriginalAirDate=10 |ProdCode=6 |Viewers=9 |country=U.S.}}
Template parameters
Parametri Përshkrimi Loji Statusi
Table caption caption A caption should be provided that describes in general the content of the table. e.g. NCIS season 11 episodes Wikitext Required for accessibility
Background color background The background color of the header row. If no color is specified, the background defaults to #CCCCFF.
Format: white / #FFFFFF
String Optional
Total width total_width Table width defaults to 100%. For tables that are less than 100%, set this field as necessary.
Format: 75
Number Optional
Anchor anchor In {{Episode list}}, |EpisodeNumber= is a number representing the episode's order in the series. For example, the first episode would be 1. When defined, the specified number also generates a link anchor, prefixed by "ep"; for example, "[[List of episodes#ep1]]"; see more at Stampa:Slink. In the case of multiple tables with the same anchored episode number, the anchor can be made unique with the |anchor= parameter in the call of {{Episode table}}. For example, if |anchor= in this template is set to "Minisodes", then the anchor will be "[[List of episodes#epMinisodes1]]". Wikitext Optional
Cell Inclusion & Widths* Overall Number overall
EpisodeNumber
The inclusion (and optionally the width) of the "No." / "No. overall" cell.
Use |forceoverall=y to force this column to display "No. overall" when Stampa:Code/Stampa:Code is not set.
Format: 10 / <blank>
Number Optional
Season season
EpisodeNumber2
The inclusion (and optionally the width) of the "No. in season" cell.
(Inclusion will set "No." cell to "No. overall" if overallT is unset.)
Format: 10 / <blank>
Note: "series" and "season" cannot be included in the same table.
Number Optional
Series series
EpisodeNumber2Series
The inclusion (and optionally the width) of the "No. in series" cell.
(Inclusion will set "No." cell to "No. overall" if overallT is unset.)
Format: 10 / <blank>
Note: "series" and "season" cannot be included in the same table.
Number Optional
Title title
Title
The inclusion (and optionally the width) of the "Title" cell.
Format: 10 / <blank>
Number Optional
Aux1 aux1
Aux1
The inclusion (and optionally the width) of the "Aux1" cell.
Format: 10 / <blank>
Number Optional
Director director
DirectedBy
The inclusion (and optionally the width) of the "Directed by" cell.
Format: 10 / <blank>
Number Optional
Writer writer
WrittenBy
The inclusion (and optionally the width) of the "Written by" cell.
Format: 10 / <blank>
Number Optional
Aux2 aux2
Aux2
The inclusion (and optionally the width) of the "Aux2" cell.
Format: 10 / <blank>
Number Optional
Aux3 aux3
Aux3
The inclusion (and optionally the width) of the "Aux3" cell.
Format: 10 / <blank>
Number Optional
Air Date airdate
OriginalAirDate
The inclusion (and optionally the width) of the "Original air date" cell.
Format: 10 / <blank>
Number Optional
Alternate Air Date altdate
AltDate
The inclusion (and optionally the width) of the "Alternate Air Date" cell.
Format: 10 / <blank>
Number Optional
Production Code prodcode
ProdCode
The inclusion (and optionally the width) of the "Production code" cell.
Format: 10 / <blank>
Number Optional
Viewers viewers
Viewers
The inclusion (and optionally the width) of the "Viewers" cell.
Format: 10 / <blank>
Number Optional
Aux4 aux4
Aux4
The inclusion (and optionally the width) of the "Aux4" cell.
Format: 10 / <blank>
Number Optional
Content Country country The series' originating country; displayed before "viewers".
(Exclusion capitalized "Viewers"; inclusion un-capitalizes "viewers".)
Format: U.S.
String Optional / Unrequired when viewers is not set
Released/Aired released Determines whether the episodes were released online or aired. Changes the "Original air date" cell to "Original release date".
Format: y
String Optional
Viewers type viewers_type The numeric format that viewers are grouped within the episode table. Set to "millions" by default. Including the parameter but leaving it blank will disclude the bracketed format.
Format: thousands
String Optional
Variable Content {variable}T Custom content of any cell (e.g. overallT, titleT).
Format: Any string
String Optional / Required when aux{1-4} and altdate set
Reference {variable}R Reference for any cell (e.g. overallR, titleR). If Wikipedia's link colours are not WCAG 2 AAA Compliant with the background colour, {{Episode table/ref}} is used to provide the reference with a compliant background colour.
Format: Reference
Reference Optional
Episodes episodes An infinite number of consecutive episode rows.
Format: {{Episode list}} or {{Episode table/part}}
Template Required when using {{Episode list}}
Don't Close dontclose Set this parameter to "y" to be able to close the initial wikicode declaration of the episode table, but to be able to continue displaying the separate episode rows after the header but outside of the initial declaration. Particularly useful for when the individual rows have to be transcluded outside of the article and thus must be outside of a template. To close the initial declaration, </table> must be used. Text Optional

*: These variables can be included but not set to a value, e.g. |title=, which will include the cell but not set a width to it.

Shiko edhe[Redakto nëpërmjet kodit]