Teknologjia biomjekësore

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Teknologjia biomjekësore i referohet gjerësisht zbatimit të parimeve të inxhinierisë dhe teknologjisë në fushën e jetesës apo sistemeve biologjike. Zakonisht përfshirja e termit biomjekësortregon një theks kryesor mbi problemet që lidhen me shëndetin e njeriut dhe sëmundjeve, kurse termi siç është "Bioteknologji" mund të jetë në zbatime mjekësore, mjedisore, ose bujqësore.

Teknologjia biomjekësore përfshin:

Teknologjitë biomjekësore::