Trajtimi klasik i tensorëve

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Një tensor është një përgjithësim i koncepteve të vektorit dhe matricave. Tensorët na lejojnë që të shprehim ligjet fizike në një formë që është e aplikueshme në çdo sistem kordinativ. Për këtë arsye, ato përdoren shumë në mekanikën e vazhduar dhe në teorinë e relativitetit.

Një tensor është një transformim multi-dimensional invariant , që merr forma të ndryshme nga një sistem kordinativ në një tjetër. Ai merr formën:

Sistemi i ri kordinativ paraqitet nga 'me vizë'(), dhe sistemi i vjetër kordinativ është pa vizë().

Indekset e larta [] janë komponent kontravariantë, dhe indekset e poshtme [] janë komponentët kovariantë.


Tensorët kontravariantë dhe kovariantë[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Një tensor kontravariant i rendit të 1() përcaktohet si:

Një tensor kovariant i rendit të 1() përcaktohet si:

Tensorët e pergjithshëm[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Nje tensor i pergjithshem më shumë-rendor është thjesht një prodhim tensorial i tensorëve të rendit të parë:

e tillë që:

Kjo zakonisht quhet ligji i transformimit tensorial.

Shikoni gjithashtu[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Lexime të mëtejshme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  • Schaum's Outline of Tensor Calculus
  • Synge and Schild, Tensor Calculus, Toronto Press: Toronto, 1949