Udhëzimi administrativ

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

UdheZimet administrative jane akte juridike te pergjithshme te cilat i nxjerr organi administrativ me qellim te drejtimit keshillinit ose percaktimit per zbatimin e ligjit ose normave administrative 1.A.3. Udhezimi pergjithshem i adminis- Udhezimi eshte akt juridik normativ ose akt i pergjithshem dhe nxirret me qellim te drejtimit, keshillimit ose dhenies se instruk- sioneve te ndyshme, lidhur me zbatimin e ligjeve apo te dispozitave te tjera dhe te akteve te pergjithshme te kuvendeve e organeve ekzekutive te tyre Edhe dispozitat udhezimit per subjektetjuridike administrative te cileve u kane karakter te a e dispozi tave te eshte ne mase me e dobet nga detynueshmieria e dispozitave urdhereses e te rregullores. Udhezimi zakonisht nxirret nga organet e ad- ministratas te larte dhe u dreitohet organeve te administrates me te ulet, atyre u sherben per zbatuar lehte dispozitat e ndryshme ligjore. Pervec te detyrueshem, parkatesisht adminis- trativ, me te cilin nje organ me i larte e udhezon nje organ me te ulet se si duhet te beje zbatimin e ligjit, ekziston edhe udhezimi fakultativ, perkatesisht udhezimi i padetyrueshem, i ion profesional, nep te cilit nje organ me i larte udhezon organin tjeter me le ulet te administrates se si duhet ta kryej nje pune profesionale. Sipas J. Comos (E drejta administrative e RPSH, III, Tirane, 1974), akte administrative te pergjithshme (normative) jane ato akte administrative qe u drejtohen nje numri te tere personash, qe rregullojne ne teresi dhe ne menyre te pergjithshme nje mamedhenie caktuar ose disa marredhenie ne kompleks midis tyre. Undheresat jane akte administrative me te cilat zakonisht rregullohen probleme te caktuara ne teresine e tyre. Numri i urdheresave ne krahasim me vendimet eshte relativisht i paket. Kjo shpjegohet me faktin se marredheniet kryesore qe krijohen nes jeten e vendit, si megull, megullohen ne menyre primare sme akte ligiore (me ligje dhe dekrete). Si perjashtim, per rastet kur vet ligji e le megullimine marredhenieve te caktuara shoq ne kompetencen e organve te erore administrates shteterore dhe kryesisht ne kompetencen e Qeverise, ajo i regul lon ato me urdheresa. Prandaj, urdheresat nga natyra juridike jane akte me

Burimi i të dhënave[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Lidhje të jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]