Jump to content

Memorie Virtuale

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
(Përcjellë nga Virtual Memory)
Kujtesa virtuale

Kujtesa Virtuale është pjesë përbërëse e sistemit operues (Windows) çka bën të mundur transferimin në diskun e ngurtë (harddisk) të një pjese të informacionit që mbahet në RAM dhe që nuk perdoret nga procesori, në mënyrë që të lirohet hapësira fizike e RAM-it për të përdorur më shumë memorie për aplikacionet dhe programet që janë hapur dhe punohet në to. Ky proces ndodh automatikisht dhe nuk vihet re nga përdoruesi.

Kufiri i përdorimit të kujtesës virtuale është maksimumi dyfishi i memories fizike RAM d.m.th. n.q.s. keni 256 Mb RAM, virtual memory duhet të jetë 512 Mb. N.q.s. vendoset më shumë se dyfishi fizik kthehet në një proces bumerang me efekte negative pasi n.q.s. ruhet në memorien virtuale (fizikisht në harddisk) një pjesë e madhe e programeve, komunikimi i harddiskut me procesorin me ndërmjetës ‘zbrazje’ dhe ‘mbushje’ në RAM është shumë më i ngadaltë se komunikimi i drejtpërdrejtë RAM-procesor. Në konfigurimin e saktë ndjehet vetëm një ngecje e vogël kur ndërrohet aplikacioni (programi) pra kur bëhet zbrazja dhe mbushja e njërit me tjetrin nga memoria virtuale në RAM. Në rast se tejkalohet kufiri sistemi bëhet shumë i ngadaltë si pasojë e komunikimit të vazhdueshëm (zbrazjes dhe mbushjesh së memories virtuale në harddisk)

Ai eshte pjese perberese e sistemit operues (Windows) cka ben te mundur transferimin ne diskun e ngurte (harddisk) te nje pjese te informacionit qe mbahet ne RAM dhe qe nuk perdoret nga procesori, ne menyre qe te lirohet hapesira fizike e RAM-it per te perdorur me shume memorie per aplikacionet dhe programet qe jane hapur dhe punohet ne to. Ky proces ndodh automatikisht dhe nuk vihet re nga perdoruesi pothuajse fare.

Por sa eshte limiti i perdorimit te memories virtuale?

Idealja eshte maksimumi dyfishi i memories fizike RAM dmth nqs keni 256 Mb RAM, virtual memory duhet te jete 512 Mb. Nqs vendoset me shume se dyfishi fizik kthehet ne nje proces boomerang me efekte negative pasi nqs ruhet ne memorien virtuale (fizikisht ne harddisk) nje pjese e madhe e programeve, komunikimi i harddiskut me procesorin me ndermjetes ‘zbrazje’ dhe ‘mbushje’ ne RAM eshte shume me i ngadalte se komunikimi i drejtperdrejte RAM-procesor. Ne konfigurimin e sakte ndjehet vetem nje ngecje e vogel kur nderrohet aplikacioni (programi) pra kur behet zbrazja dhe mbushja e njerit me tjetrin nga memoria virtuale ne RAM. Ne rast se tejkalohet kufiri i mesiperm sistemi behet shume i ngadalte si pasoje e komunikimit te vazhdueshem (zbrazjes dhe mbushjesh se memories virtuale ne harddisk)