Wikipedia:Botët/GIMR vegla

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Politika e Robotëve · Kërkesë për miratim (Bot requests) · Grupi i miratimit i Robotëve (GIMR)
Crystal Clear action run.png
Kuvendi operatorëve së botëve · Gjëndja dhe lista e Robotëve · Vegla GIMR për Admin
Grupi i miratimit i Robotëve
Stampa për administratorët
Stampa Bot Dalja/Rezultati Komente
{{BotTrial}} Symbol support vote.svg U pranua për provë (Trial).
{{BotSpeedy}} Symbol keep vote.svgSymbol support vote.svg U pranua me shpejtësi (Speedily Approved).
{{BotApproved}} Symbol keep vote.svg U pranua (Approved).
{{BotDenied}} Symbol delete vote.svg U mohua (Denied).
{{BotWithdrawn}} Symbol oppose vote.svg U tërhoq nga mirëmbajtësi (Withdrawn by owner).
{{BotExpired}} Symbol neutral vote.svg I mbaroi afati (Request Expired).
{{BotStatus}} Symbol question.svg Gjëndje e panjohur (Unknown).
{{BotOnHold}} Symbol wait.svg Në pritje (On Hold).
{{OperatorAssistanceNeeded}} Symbol note.svg Një anëtar i Grupit të miratimeve të robotëve ka kërkuar vëmendjen e mirëmbajtësit. Vetëm nëse përdoruesi e lexoi dhe ju përgjigj kërkesës mund të hiqet ky shënim (The owner must be checked). This will result in the bot sending a message to the operator.
{{BAGAssistanceNeeded}} Symbol note.svg Një përdorues ka kërkuar vëmendjen e një anëtari të Grupit të miratimeve të robotëve. Vetëm nëse ndihma u dha mund të hiqet ky shënim (User need assistance). This is intended for use if urgent attention is needed or if a request is being neglected, do not use it after every comment.
     
     
Output Code Usage
Pictogram voting wait orange.svg Doing... {{mes|doing}} Request accepted and is currently being processed
Pictogram voting wait orange.svg Në process... {{mes|neproces}} Kërkesa u pranua dhe është në proçes
Symbol wait.svgY On Hold: {{mes|onhold}} Request is on hold.
Symbol wait.svgY Në pritje: {{mes|nepritje}} Kërkesa është në pritje.
Symbol wait.svgY Në pritje: {{mes|varur}} Kërkesa është në pritje.
Pictogram voting wait orange.svg Still doing... {{mes|stilldoing}} Large requests, to let the requester know that you are still working on it or that it is taking longer than expected
Pictogram voting wait orange.svg Akoma ne process... {{mes|akomaneproces}} Kërkesat e mëdhaja, për ti treguar kërkuesit që kërkesa është akoma në proçes dhe po sgjatet më shumë se e pritura
Document-properties.svg Coding... {{mes|coding}} Bot is currently being coded/updated for the request
Document-properties.svg Duke koduar... {{mes|dukekoduar}} Kodi i rrobotit po rishkruhet/përditësohet për atë kërkesë
Yes check.svgY Done: {{mes|done}} Request complete
Yes check.svgY U bë: {{mes|ube}} Kërkesa u krye
Symbol possible vote.svg Possible: {{mes|possible}} Request able to be done by a bot, but it may require new code to be written or more investigation
Symbol possible vote.svg E mundur: {{mes|possible}} Kërkesë që mund të bëhet nga një rrobot, por mund të kërkoj shkruajtjen e kodit të ri ose hetim
Symbol unrelated.svg Impossible: {{mes|impossible}} Request cannot be done by a bot (e.g. too complex, such as sourcing articles, or technically unfeasible)
Symbol unrelated.svg E pa mundur: {{mes|epamundur}} Kërkesa nuk mund të bëhet nga një rrobot (shmb. shumë komplekse, ose teknikisht e pa mundur)
Symbol declined.svg Not a good task: {{mes|badidea}} Request possible but is not a good idea (e.g. a bureaucrat-bot to process renames) or the request requires human judgement
Symbol declined.svg Një detyrë jo e mirë: {{mes|idekeqe}} Kjo nuk është një detyrë e mirë (shmb. një rrobot me të drejta burokrati)
Symbol deferred.svg Deferred: {{mes|defer}} Request should be/has been deferred to another venue (e.g. to a WikiProject for tagging requests)
Symbol deferred.svg E shtyrë: {{mes|shtyre}} Kërkesa duhet/është shtyrë në një rrugë tjetër (shmb. në një WikiProject për kërkesa "tag")
Vetëm për rrobot
Symbol support vote.svg U pranua për provë (Trial). {{mes|prove}} I miratuar për provë.
Symbol keep vote.svgSymbol support vote.svg U pranua me shpejtësi (Speedily approved). {{mes|shpejt}} I miratuar me shpejtësi (shmb. kur duhet nje veprim i shpejt).
Symbol delete vote.svg U mohua: (Denied) {{mes|mohuar}} I mohuar
Symbol oppose vote.svg U tërhoq nga mirëmbajtësi (Withdrawn by owner). {{mes|uterhoq}} Mirëmbajtmësi i rrobotit u tërhoq nga detyra e tij.
Symbol neutral vote.svg I mbaroi afati (Request Expired). {{mes|mbaroiafati}} Koha e miratuar mbaroi
Symbol question.svg Gjëndje e panjohur (Unknown). {{mes|nukdihet}} Gjëndja e tanishme e kërkesës/rrobotit nuk dihet.
Symbol question.svg Gjëndje e panjohur (Unknown). {{mes|panjohur}} Gjëndja e tanishme e kërkesës/rrobotit nuk dihet.