Wikipedia:Botët/Kërkesë për miratim/koka

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Shkurtesat [+]
WP:B/KPM
WP:KPMR
WP:B/RFA


Ndihmë e shpejtë
Duke krijuar një llogari për robotin dhe një faqe diskutimi duke nënshkruar informacionet në të.
Jeni të lutur të përmbushni këto deklarat:
 1. Për të krijuar llogarinë e robotit shtypni këtu.
 2. Përshkruani synimet e bot-it, gjuhën që përdor, çfarë programi përdor (pywikipedia framework, etj).
 3. Përshkruani në qoftë se ndryshimet shoqërohen nga mirëmbajtësi apo automatikisht
 4. Koha, në qoftë se, ne duhet të presim që të jetë gati.
 5. Të identifikoni mirëmbajtësin
 6. Shtoni në faqen e robotit {{Bot|Emri i mirëmbajtësit}} në krye të faqes
Shtoni robotin në listë.
Zëvëndëso EmriBot me emrin e robotit tuaj në kutinë e mëposhtme

dhe shtypni butonin. Në qoftë se kërkesa është për të zgjeruar detyrat e tij, shtoni në këtë mënyrë (p.sh. Wikipedia:Botët/Kërkesë për miratim/EmriBot 2).

 1. Përgjigju pyetjeve në faqen e sapokrijuar dhe ruaje.
 2. Redakto këtë faqe, dhe shto pas të tjerave {{Wikipedia:Botët/Kërkesë për miratim/EmriBot}}

Administrata


Instructions in English
Open an account for the bot and create its user and discussion page with some information about it.
Please provide the following information:
 1. Open an account here.
 2. Describe the reasons for the bot, its language, what infrastructure it uses (pywikipedia framework, etc).
 3. Describe if it operates unattended or through the operator
 4. Time when it will be operational
 5. Identify the operator
 6. Add in its user page the following {{Bot|Name of operator}}
Adding the request
Replace BotName with the name of your bot in the box below. If making a request to amend an existing bot list it as "Wikipedia:Botët/Kërkesë për miratim/BotName 2".
 1. Fill in the answers to the questions in the new page.
 2. Edit this page and add the following for your request {{Wikipedia:Botët/Kërkesë për miratim/BotName}}