Wikipedia:Kujdestari i artikujve/Shqueshmëria e përgjithshme

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Ndihmë e drejtpërdrejtë: irc • web

3. Rëndësia
4. Burimet
5. Përmbajtja
6. Fundi
Shqueshmëria

Nëse subjekti ka arritur mbështetje të mjaftueshme nga burime të besuara të cilat janë të pavarura nga subjekti, atëherë mund të supozohet se subjekti mund të qëndrojë në një artikull më vete.

Mbi të gjitha, Wikipedia është një enciklopedi. Kjo do të thotë se për vetë natyrën e saj, temat e artikujve në Wikipedia duhet të jenë aq të shquara sa për t'u konsideruar enciklopedike.

Tema mund të quhet e shquar po të jetë trajtuar nga një seri veprash të cilat janë botuar nga burime të besueshme dhe të pavarura nga tema dhe nga njëri-tjetri. Në mënyrë që të përfshihen në Wikipedia, temat e artikujve duhet të plotësojnë një minimum interesi publik. Ky kriter shërben për t'u siguruar që gjatë shkrimit të një artikulli mbi një temë të caktuar, për këtë temë të ekzistojnë mjaftueshëm materiale burimore për të shkruar një artikull të verifikueshëm dhe enciklopedik.

Çfarë Wikipedia nuk është: Përveç kriterit të shqueshmërisë të përshkruar më sipër, materiali i shkruar duhet të jetë enciklopedik edhe nga vetë natyra e tij. Shkrime të tipit FAQ, guida videolojërash, përkujtimore, manuale përdorimi, doracakë, lista linqesh, reklama, vetë-promovim dhe përkufizime fjalorësh nuk janë enciklopedike.


Does your proposed article meet the notability requirements?

My proposed article is about a notable and encyclopedic subject

My proposed article is about a subject that may not be notable (what can I do?)