Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Nj

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: Nj , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/Nj/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Folklorë

Nj

njara, njari - njëra, njëri. [2]
njefta - numërova. [2]
njerte - gjersa. [2]
njeti pd. ketij. [2]
njofsh ft. afroj, adaptoj, "u njosh me", u afrua, u adaptua me ... [2]
Arkeologji

Nj

Arësim

Nj

Balet

Nj

Fizikë

Nj

Film

Nj

Ekonomi

Nj

Informatikë

Nj

Internet

Nj

 • Njësia e të dhënës (për dituri, njoftim, mësimë ...)[3]
  1. node (përdoret tek regjistrat e modeleve HAM)
  2. unit ose item
  3. document (përdoret tek produkte të softuerit intermedia )
  4. card (përdoret tek produkte të softuerit NoteCards dhe HyperCard)
  5. bllok informacionesh
  6. frame (përdoret tek produktet të softuerit KMS)
  7. statement (përdoret tek produktet të softuerit Augment)
  8. message (përdoret tek produktet të softuerit KnowledgePRO)
  9. article (përdoret tek produktet të softuerit Hyper Ties)
  10. hyper-molecule (përdoret tek produktet të softuerit HyperCOSTOC)
  11. guideline (përdoret tek produktet të softuerit Guide dhe NaviTextSAM)
 • Njësia e informacionit - copë matëse e të dhënave të pa prekshme me pjesë fizike të njeriut [3]
 • Njësia e informatës - copë matëse e të dhënave të pa prekshme me pjesë fizike të njeriut por që bëhet e prekshme me ndihmen e makinave të cilat krijojnë një pikëpremje në mes të energjisë dhe materies. [3]
Drejtësi

Nj

 • njësia
  1. ...
  2. buxheti : Njësia Qendrore e Rregullimit shk. NJQR. [4]
  3. buxheti : Njësia për Menaxhimin e Frekuencave shk. NJMF. [4]
 • NJMF
  1. buxheti shk. për : Njësia për Menaxhimin e Frekuencave. [4]
 • NJQR
  1. buxheti shk. për : Njësia Qendrore e Rregullimit. [4]
Kimi

Nj

Komunikacion

Nj

Kopshtari

Nj

Kuzhinë

Nj

Matematikë

Nj

Mitologji

Nj

Mjekësi

Nj

Muzikë

Nj


Pikturë

Nj

Gjeografi

Nj

 1. Trualli është njësia bazë e ndarjes fiziko-gjeografike. [5]
Islam

Nj

Islam

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b c d e PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 3. ^ a b c Interneti allashqiptarçe
 4. ^ a b c d Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003
 5. ^ Planeti