Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Polihistorik

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Ju gjendeni në vitrinën e projektit Fjalori, një projektfaqe ndihmëse kjo në Wikipedia. Për fjalorin teknik shiko faqen e titulluar Fjalorthi, kurse për fjalorin e gjuhës shqipe shiko projektin Wiktionary
Rifresko memorien e serverit Për Polihistorik shiko më shumë në projektin "Wiktionary"
Ky projekt ndihmës për redaktorët në Wikipedia shërben për mbledhjen e fjalëve dhe shprehjeve frazeollogjike nga fusha të ndryshme, të cilat përdoren në fjalorin e përditshëm. Grupi i punës që merret me projektin e gjuhësisë, pasi i pastron ato nga fjalët vulgare bën bartjen e tyre për te fjalori i gjuhës shqipe..
Si funksionon? Shtypni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioneve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet.
Pasi të keni shtypur Kryej ndryshimet është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet automatikisht në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.
Lexo : A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R RR S Sh T TH U V X Xh Y Z Zh / W Lart

Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji profesionale
W
PF sipas:
fushave alfabetit

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Biologjia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Fjalori/Polihistorik/Lista&action=edit Lista nga kjo fushë:

Wikipedia:Projekti Fjalori/Polihistorik/Lista

Lista të tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtarisë
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafshëve
Kafshëve të egra
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Fushat
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Kategoria "Politiko-Historik" e artikujve në Wikipedia.


 • Abeken Hajnrih (Heinnrich Abeken, lindur më 1808 - 1872), protestantë, prusianë, teologë, nëpunës ministrishë në Prusi.[1]
 • Konrad Adenauer (Konrad Adenauer, lindur më 1876-1967), politikanë, gjermanë, kancelar i parë në RF të Gjermanisë në periudhën 1949 - 1963.[1]
 • Abdikimi
  1. ABDÍK|ÓJ jokal., ABDÍKÓVA, ABDÍKÚAR libr. - Heq dorë zyrtarisht nga pushteti mbretërorë. Abdikoi nga froni. ABDIKÍM / ABDIKÍMI m. ABDIKÍME, ABDIKÍMET libr. veprim sipas foljes ABDIKOJ. Abdikim i detyruar. Akti i abdikimit. Bëri Abdikimin.[2]
 • Absinët
  1. ABÍS, ABÍSI, m., sh. ABÍSË, ABÍSËT libr. Humnerë, hon. Në buzë të abisit. Gjëmon abisi.; ABISÍN, ABISÍNI, m., sh. ABISÍN, ABISÍNIT. shih. ABISINAS,~I.; ABISÍNAS, ABISÍNASI, m. sh. ABISÍNAS, ABISÍNASIT. Banor vendës i Absinisë ose ai që e ka prejardhjen nga Absinia; etiopas.; ABISÍNAS, ABISÍNASE mb. Që lidhet me Absininë ose me abisinasit, që është karakteristik për Absininë ose për abisinasit, i Abisinisë ose i abisinasve; që është i krijuar nga abisinasit; etiopas. Populli abistinas. Kufiri abisianas. Këngë (valle) abisianase. [2]
 • Absolutizmi
  1. ABSOLÚT, ABSOLÚTE m. 1. Që nuk varet dhe nuk kushtëzohet nga diçka tjetër; që merret a që vështrohet në vetvete, pa u lidhur e pa u krahasuar me diçka tjetër; kund. relativ: Shifër absolute. Vlerë absolute. Rritja absolute. Prodhimi absolut. ek. E vërteta absolute. filoz. Varfërimi absolut. ek. Mosha absolute. gjeol. Shkalla sipërore absolute. gjuh. Shpejtësi absolute. fiz. Lartësi absolute. filoz. shih tek IDE,~JA. 2 Që është i plotë e tërësor, që nuk ka asnjë përjashtim a kufizim; që është në skajin më të tejmë të shfaqjes së vet, që nuk ka tjetër përtej tij; i përsosur. Epërsi absolute. Qetësi absolute. Liri (drejtësi) absolute. Besim (nënshtrim) absolute. Mungesë (pamundësi) absolute. Kampion absolute. sport. sportist që ka fituar mbi kundërshtarët e tjerë në ndeshjen e një lloji të caktuar sporti. Zero absolute. fiz. shih te ZERO,~JA/ Temperatura absolute. fiz. shih. tek TEMPERATUR|Ë,~A. 3. Që është i prerë e i padiskutueshëm, që nuk bën asnjë lëshim; i domosdoshëm. Gjykim (ton) absolut. Nevojë absolute. Në mënyrë absolute. 4.
  2. Shumicë absolute - shumicë që e kalon gjysmën e tërësisë së numëruar, shumicë dërrmuese.[2]
 • Agatoklesi (Agathokles, lindur më 360 p.e.s. - 289 p.e.s.), Tirani i Sirakusit. [1]
 • Georgius Agricola (Georgius Agricola, lindur më 1494 - 1555), humanistë, mjekë, dhe mineralologë.[1]
 • Shtefan Agrikola (Stephan Agricola, lindur si Stephan Kastenbauer më 1491 - 1574), gjermanë, teolog i luterizmit.[1]
 • Ahmad III (Ahmadi III-të, lindur më 1673 - 1736), sulltan turk në periudhën 1703-30.[1]
 • Magnus Albertus (Magnus Albertus, lindur rreth vitit 1200 - 1280), studiues i natyrës, filozofë dhe teologë, evropianë.[1]
 • Albrecht I (Albrehti i I-rë, lindur më 1255 - 1308), mbret gjerman nga vitit 1298. [1]
 • Albrecht V (Albrehti i V-të, lindur më 1528 - 1579), hecug i Bavarisë nga vitit 1550. [1]
 • Albrecht Markgraf von Brandenburg-Ansbach (Albrehti, Grafi i Tregut të Brandenburg-Ansbahut lindur më 1490 - 1568), mjeshtëri i fundit i lartë i Urdhërit Teutonik (Deutschen Ordens, Hochmeister 1510/11-25), hercug i parë në Prusi nga viti 1525. [1]
 • Jean Le Rond d'Alembert (Alembert, Zhan Le Rond lindur më 1717 - 1783), matematikanë, filozofë dhe shkrimtarë, francezë nga Franca.[1]
 • Alexander (Aleksandri, lindur më 356 p.e.s. - 323 p.e.s), mbret në Maqedoni nga viti 336 p.e.s..[1]
 • Alexander V (Petros Philargis, lindur më rreth vitit 1340 - 1410), kontrapapë nga viti 1409.[1]
 • Alexander VI (Rodrigo de Borja (apo Borgia), lindur më 1431 - 1503), papë nga viti 1492.[1]
 • Alfons V ( Alfonsi i V-të, Afrikani, lindur më 1432 - 1481), mbret në Portugali nga viti 1438.[1]
 • Alfons XII ( Alfonsi i XII-të, lindur më 1857 - 1885), mbret në Spanjë nga viti 1874.[1]
 • Alkibiades ( Alkibiadesi, lindur më 450 p.e.s. - 404 p.e.s.), burrshtetas dhe ushtarak i Athinës.[1]
 • Johannes Althusius ( Altusius Johanesi, lindur më 1557 - 1638), mësues i drejtësis dhe politikan gjermanë.[1]
 • Gyula Andrássy ( Andrasi, Gula Plaku, lindur më 1823 - 1890), graf dhe burrshtetas austro-hungarez.[1]
 • Stuart Anna ( Ana, Stuard, lindur më 1665 - 1714), mbretëreshë në Britanin e Madhe nga viti 1702.[1]
 • Antipater ( Antipatri, lindur më 400 p.e.s. - 319 p.e.s.), burrshtetas dhe ushtarak në Maqedoni.[1]
 • Anton II. der Gute ( Antoni I Miri, lindi më 1489 - 1544), hercug i Lothrigenit nga viti 1509.[1]
 • Antonius Pius ( Antonius Pius Titus Aelius Hadrianus Antonius apo shkurt Anton Piusi, lindur më 86 - 161), perandor në Romë nga viti 138.[1]
 • Marcus Antonius ( Marko Antoni, lindur më 82 p.e.s. - 30 p.e.s.), triumfator i Romës.[1]
 • Jasir Arafat ( Jaser Arafati, i quajtur Abu Ammar, lindur më 1929), politikan palestinezë.[1]
 • Archidamos II. ( Arhidamosi i II-të, vdiq më 427 p.e.s.), mbret në Spart nga viti 469?.[1]
 • Ariovist ( Ariovisti, vdiq më 54 p.e.s.), ushtarak mbretëror gjermanë.[1]
 • Aristoteles ( Aristoteli, lindur më 384 p.e.s. - 322 p.e.s. ), filozof në Greqi.[1]
 • Arius ( Ariusi, me gjasë lindur në vitin 260 - 336), hearetik dhe presbyt i kishës së vjetër të Alexandrisë.[1]
 • Arminius (Arminiusi, gabimisht i njohur si Hermann , ekzistojn dy datëlindje 18 (ose 16) - 19 (ose 21)), prisë Cherusker.[1]
 • Ernst Moritz Arndt (Ernst Moric Arndti, lindur më 1769 - 1860 ), shkrimtar dhe publicist gjermanë nga Gjermania.[1]
 • Atahualpa ( Atahualpa, vdiq më 1533), sundimtari i fundit i Inkasve.[1]
 • Philadelphos Attalos II ( Filadelfos Atalosi i II-të, lindur më 220 p.e.s. - 138 p.e.s.), mbret në Pergamon nga viti 159 p.e.s.[1]
 • Philometor Attalos III ( Filometor Atalosi i III-të, lindur më 171 p.e.s. - 133 p.e.s. ), mbreti i fundit në Pergamon nga viti 138 p.e.s.[1]
 • Clement Richard Attlee ( Klement Riçard Atli, lindur më 1883 - 1967), politikanë, premierministër në Britanin e Madhe në periudhën 1945-51.[1]
 • Rudolf Augstein ( Rudolf Augshtein, lindur më 1923 ), publicistë gjermanë nga Gjermania.[1]
 • August II der Starke ( Augusti i II-të "I forti", i njohur si Friederich August I-rë i Saksonis, lindur më 1670 - 1733), kurfyrstë në Saksoni nga viti 1694, mbret në Poloni në periudhat 1697-1706 dhe 1709/33.[1]
 • August III ( Augusti i III-të i Saksonis, i njohur si Friederich August II-të i Saksonis, lindur më 1696 - 1763 ), kurfyrstë në Saksoni nga viti 1733, mbret në Poloni nga viti 1733.[1]
 • Arthur Axmann ( Artur Aksmani, lindur më 1913), udhëheqës ( Fyhra) i Rinis së Rendit të Hitlerit.[1]
 • Brandenburg
  1. Albrecht Markgraf von Brandenburg-Ansbach (Albrehti, Grafi i Tregut të Brandenburg-Ansbahut lindur më 1490 - 1568), mjeshtëri i fundit i lartë i Urdhërit Teutonik (Deutschen Ordens, Hochmeister 1510/11-25), hercug i parë në Prusi nga viti 1525.[1]
 • Georgius Agricola (Georgius Agricola, lindur më 1494 - 1555), humanistë, mjekë, dhe mineralologë..[1]
 • Graf
  1. Albrecht Markgraf von Brandenburg-Ansbach (Albrehti, Grafi i Tregut të Brandenburg-Ansbahut lindur më 1490 - 1568), mjeshtëri i fundit i lartë i Urdhërit Teutonik (Deutschen Ordens, Hochmeister 1510/11-25), hercug i parë në Prusi nga viti 1525.[1]
 • Gjermania
  1. Mbretë gjermanë
   1. Albrecht I (Albrehti i I-rë, lindur më 1255 - 1308), mbret gjerman nga vitit 1298.[1]
  2. Hercug gjermanë
   1. Albrecht V (Albrehti i V-të, lindur më 1528 - 1579), hecug i Bavarisë nga vitit 1550.[1]
  3. Republika Federale e Gjermanisë, RF e Gjermanisë, RFGj, BR Deutschland, BRD
   1. Kancelar Federal; Bundes Kanceler
    1. Konrad Adenauer (Konrad Adenauer, lindur më 1876-1967), politikanë, gjermanë, kancelar i parë në RF të Gjermanisë në periudhën 1949 - 1963.[1]
 • Hercug, Herzog, Herflutur
  1. Albrecht V (Albrehti i V-të, lindur më 1528 - 1579), hecug i Bavarisë nga vitit 1550.[1]
  2. Anton II. der Gute ( Antoni I Miri, lindi më 1489 - 1544), hercug i Lothrigenit nga viti 1509.[1]
 • Humanizmi
  1. Aktivist
   1. Georgius Agricola (Georgius Agricola, lindur më 1494 - 1555), humanistë, mjekë, dhe mineralologë.[1]
 • Abeken Hajnrih (Heinnrich Abeken, lindur më 1808 - 1872), protestantë, prusianë, teologë, nëpunës ministrishë në Prusi.[1]
 • Konrad Adenauer (Konrad Adenauer, lindur më 1876-1967), politikanë, gjermanë, kancelar i parë në RF të Gjermanisë në periudhën 1949 - 1963.[1]
 • Papati
  1. Alexander III (Rolando Bandinelli, vdiq më 1181), papë nga viti 1139.[1]
  2. Alexander V (Petros Philargis, lindur më rreth vitit 1340 - 1410), kontrapapë nga viti 1409.[1]
  3. Alexander VI (Rodrigo de Borja (apo Borgia), lindur më 1431 - 1503), papë nga viti 1492.[1]
 • Perandoria Maqedone
  1. Alexander (Aleksandri, lindur më 356 p.e.s. - 323 p.e.s), mbret në Maqedoni nga viti 336 p.e.s..[1]
  2. Monophthalmos Antigonos I ( Monoftalmos Antigonos, lindur rreth vitit 384 p.e.s. - 301 p.e.s.), mbret në Maqedoni nga viti 306.[1]
  3. Antipater ( Antipatri, lindur më 400 p.e.s. - 319 p.e.s.), burrshtetas dhe ushtarak në Maqedoni.[1]
 • Sirakusia
  1. Tiranë sirakusian
   1. Agatoklesi (Agathokles, lindur më 360 p.e.s. - 289 p.e.s.), Tirani i Sirakusit.[1]
 • Shtefan Agrikola (Stephan Agricola, lindur si Stephan Kastenbauer më 1491 - 1574), gjermanë, teolog i luterizmit.[1]
 • Stuart Anna ( Ana, Stuard, lindur më 1665 - 1714), mbretëreshë në Britanin e Madhe nga viti 1702.[1]
 • Sulltan
  1. Ahmad III (Ahmadi III-të, lindur më 1673 - 1736), sulltan turk në periudhën 1703-30.[1]
 • Shtabi - Llojë grupi udhëheqësh të lartë ushtarak në struktura ushtarake nga ana e të cilit merren vendime fuqiplote për gjitha veprimet operacionale, teknike dhe politike. Zakonisht përbëhet nga a.) antarët e kryesis b.) në krye të cilit zgjidhet kryesuesi (udhëheqësi/drejtori/drejtuesi/mbajtësi i rendit) që nga njëherë quhet edhe kryetarë dhe c.) trupi (nën struktura me të cilën shërbehet dhe për të cilën merr vendime) ushtarak.[3]
  1. ShKUNÇK (Shtabi Kryesorë i Ushtrisë Nacional Çlirimtare në Kosovë / Shtabi Kryesor i Ushtris NÇ në Kosovë / Shtabi i UNÇ për Kosovë/ Shtabi në Kosovë etj.). Moduli më i lartë i strukturës së UNÇ në Kosovë që u formua në prill 1943. Në këtë strukturë ishin të angazhuar kryesisht individ antifashistë të tubuar rreth strukturave "komuniste". Shiko dhe LANÇ - Lufta Antifashiste Nacional Çlirimtare. dhe UNÇ - Ushtria Nacional Çlirimtare.[3]
 • Shtefan Agrikola (Stephan Agricola, lindur si Stephan Kastenbauer më 1491 - 1574), gjermanë, teolog i luterizmit.[1]
 • Shumica
  1. Shumicë absolute - shumicë që e kalon gjysmën e tërësisë së numëruar, shumicë dërrmuese.[2]
 • Ushtria - forma më e lartë e organizuar e çfardo trupave nën armë apo individëve të armatosur të cilët kanë të drejtë natyrore të ushtrimit të dhunës në një hapsirë mbi të cilën kanë shtrirë ligjin e sundimit të asaj hapsire. Ekzistimi i dy ushtrive brenda një hapësire është i pamundshëm, vetvetiu thirret luftë.
  1. USHTRÍ,~A f.sh.~,~TË. 1. Tërsia e forcave të armatosura të një vendi; një pjesë e këtyre forcave. Ushtri e fortë (e madhe). Ushtri e rregullt (aktive). Ushtri e pathyeshme. Ushtria Nacionalçlirimtare. Ushtria Popullore. Ushtria e kazermës. keq. shih te KAZERM|Ë,~A, Forcat e ushtrisë. Oficierët e ushtrisë. Armët e ushtrisë, Repartet e ushtrisë. Radhët e ushtrisë. Komanda e ushtrisë. Forcojmë ushtrinë. 2. bised. Grumbull i madh trupash, të mbledhura për të luftuar; tërsia e ushtarëve. Ngriti një ushtri të tërër. U nis (erdhi) me ushtri. Erdhi ushtri e madhe. E hapi rrugën ushtria. 3. bised. Shërbimi ushtarak. Mbaroi (bëri) ushtrinë. U lirua nga ushtria. 4. fig. Shumicë e madhe njerëzish që i bashkon e njëjta punë, që janë në të njëjten gjendje ose që kanë interesa a tipare të përbashkëta. Ushtria e puntorëve. Ushtria e arsimtarëve (e mësuesve). Ushtria e të papunëve (në vendet kapitaliste). Ky kuptim i fjalës Ushtria është paraqitur në literaturën dominuese shqipe të pas Luftës së Dytë Botërore deri më 1980.[2]
 • Urdhëri
  1. Urdhëri Teutonik
   1. Albrecht Markgraf von Brandenburg-Ansbach (Albrehti, Grafi i Tregut të Brandenburg-Ansbahut lindur më 1490 - 1568), mjeshtëri i fundit i lartë i Urdhërit Teutonik (Deutschen Ordens, Hochmeister 1510/11-25), hercug i parë në Prusi nga viti 1525.[1]
 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy Vëretetuar nga dy, tre burime, përkthyer nga Hipi Zhdripi, paraqitur bazuar në serin për "duda" e "duduka" gjerman "Schuler Duden" Geschichte Ein Sachlexikon fur Schuele.- Shprehje të rëndësishme nga lënda e historis së përgjithëshme. Botues për duda e duduka me shpresë që më mirëkuptojnë: "DUDENVERLAG" Mannheim - Leipzig - Wien - Zurich, ISBN 3-411-05413-1.
 2. ^ a b c d e Fjalori i Gjuhës së Sotme Shqipe, Tiranë 1980.
 3. ^ a b Në bazë të artikullit vihet në konkuldim