Jump to content

Wikipedia:Projekti Fjalori/Politika

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Ju gjendeni në vitrinën e projektit Fjalori, një projektfaqe ndihmëse kjo në Wikipedia. Për fjalorin teknik shiko faqen e titulluar Fjalorthi, kurse për fjalorin e gjuhës shqipe shiko projektin Wiktionary
Rifresko memorien e serverit Për Politika shiko më shumë në projektin "Wiktionary"
Ky projekt ndihmës për redaktorët në Wikipedia shërben për mbledhjen e fjalëve dhe shprehjeve frazeollogjike nga fusha të ndryshme, të cilat përdoren në fjalorin e përditshëm. Grupi i punës që merret me projektin e gjuhësisë, pasi i pastron ato nga fjalët vulgare bën bartjen e tyre për te fjalori i gjuhës shqipe..
Si funksionon? Shtypni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioneve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet.
Pasi të keni shtypur Kryej ndryshimet është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet automatikisht në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.
Lexo : A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R RR S Sh T TH U V X Xh Y Z Zh / W Lart

Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji profesionale
W
PF sipas:
fushave alfabetit

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Biologjia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Fjalori/Politika/Lista&action=edit Lista nga kjo fushë:

Wikipedia:Projekti Fjalori/Politika/Lista

Lista të tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtarisë
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafshëve
Kafshëve të egra
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Fushat
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias
- (për intervale të hapura) është personi që shërben si pikëpremje shpjeguese mes mendimeve të shoqërisë mbi zhvillimin e saj. Zakonisht politikanët në sistemet me shumë parti si synim kanë qendren e shoqërisë nga ku shpjegimet e përpiluara për mendimin e shoqërisë arrijnë shumicën e masës. Në sistemet shumë partiake të po sa lindura, shpeshë politikanët apo partit e tyre synojnë të krijojnë nivele vertikale (hypin në shkomë) duke shpresuar se ashtu deperton jo vetëm shpjegimi i tyre por edhe dominimi i mendimit të shoqërisë. Gjatë këtyre synimeve lindin fërkime dhe prishet rrjedha e mendimeve në mes të drejtimeve (shkencëtarve, ekspertëve, artistëve, fuqisë puntore, me një fjalë në mes të individëve apo grupeve të popullit) të shoqërisë. Kur synuesit marrin përgjegjësin në vete ajo përgjegjësi merr fund me gjakëderdhje apo telashe të rënda për gjithë shoqërisë .
- është përfaqsuesi i shoqërisë që shërben si pikëpremje në mes të ekspertëve të dalur nga shoqëria dhe masave e ekspertëve tjerë të asaj shoqërie që qëndrojnë në opozitë dhe në mënyrë indirekte marrin përgjegjësin sipas ligjit ai që nuk jepë zgjidhje më të mirë, është për.
- (për intervale të mbyllura)
- (në kuptimin e lirë) person i cili ka njohuri mbi gjendjen e përgjithëshme dhe botëkuptimet e rrethit ku jeton dhe të cilat njohuri i përdorë me shkathtësi për përfitime vetjake pa e trazuar rrethin në të cilin jeton. Trazimi i rrethit nga politikani, atë e shëndronë në kopuk, mangup dhe në rastet ekstreme hajduk. Në rastë se përfitimet e tij janë të dukshme në sytë e rrethit dhe nga ato përfitime përfiton edhe rrethi, atëherë rrethi shprehë xhelozinë duke e titulluar kopil. Ndërsa kur rrethit ndarja e përfitimeve i duket korrekte, politikani rrespektohet me titullin diplomat (Di të mas me pllomat e dy durve, e ai që di të masë (maturanti) ashtu merr diplomën). Është për tu theksuar se në vendet ku besimi është i verbërt ndaj politikanëve të rrethit të tyre, kur ata politikan këmbejnë me rrethet tjera i parapëlqej politikanët e llojit kopil.