Wikipedia:WikiProjekti Islami

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Basmala.svg
IslamSymbolAllahCompWhite.PNG
WikiProjekti Islami
Faqja kryesore Faqja e diskutimeve Artikujt Kurani Stampat Kategoritë
Mirësevini në WikiProjektin Islami

Misioni[edit source]

Misioni i WikiProjektit Islami është të siguroj që artikujt të lidhur me Islamin në Wikipedia të jenë të shkruar në stil enciklopedic, në pikëpamje neutrale dhe jo-sektare, duke përdorur burime të verifikuara.

Udhëzuesi[edit source]

Nëse ju jeni i ri në Wikipedia, më e rëndësishmja në Wikipedia është se Ju nuk mund të futni pikëpamjet e veta tuaja të veçanta në artikuj. Artikuj duhet zakonisht të pasqyrojnë opinionet e verifikueshme të dijetarëve të kualifikuar akademik, në pikëpamje neutral dhe të balancuar. Kurani dhe hadithi konsiderohen burime parësore por ata nuk duhet të citohet në mbështetje të një argument të caktuar, përveç nëse janë të mbështetur nga një burim sekondar i besueshëm. Gjithashtu mos harroni të citoni burimet tuaja të sakta. Ju mund të gjeni disa materiale që mund të përbëjë një burim të besueshëm duke kontrolluar libra, revista, artikuj, gazeta dhe burime të tjera.

Përfshirja[edit source]

Që të përfshini artikujt në këtë WikiProjekt shtoni në faqen e diskutimit të artikullit stampën {{WPIslami}} (Stampa ende duke u krijuar)

Anëtarët[edit source]

Shtoni veten duke shkruar # ~~~ poshtë anëtarëve tjerë.

  1. AMMARTIVARI DISKUTO
  2. PLANETI DISKUTO

Nënprojektet[edit source]

Stampa[edit source]

Shto në faqen tëndë të përdoruesit {{User WPIslami}} dhe do të shtohet babeli si më poshtë:

Ky përdorues merr pjesë në WikiProjektin Islami

Ndihma[edit source]

Kurani në Wikibooks – përfshihen të gjitha suret