Wikipedia:WikiProjekti Studenti&Wikipedia/Bujqësia,gjendja dhe problemet ne kosovë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Bujqësia,gjendja dhe problemet ne kosovë[Redakto nëpërmjet kodit]

Vendos përmbajtjen e materialt në vazhdim... Ekonomia bujqësore është një segment i rëndësishëm i aktivitet ekonomik në Kosovë.Ky sektor arrin të absorbojë nje numër te konsiderushëmtë të fuqiës ponëtore në tërësi, e posaçërisht te fuqiës punëtore në zonat rurale.Kosova posedon 577.000 ha tokë bujqësore.Nga kjo sipërfaqe vetëm 272.040 ha {47.1%} janë toka të mjellura me bimë të ndryshme , ndësa pjesa tjeter është me livadhe,kullosa dhe djerrina .Nga tërë këto sipërfaqe 88.6% janë në pronësi private.Madhësia e pronës paraqet një tregues të rëndësishëm të gjendjes matriale të popullsisë e cila mirret me bujqësi dhe jeton kryesisht prej saj . Shumica e familjve rurale kanë ferma të vogla; 40.2 % kanë ferma 0.1-1.0 ha 24.4 % kanë ferma 1-2 ha 25.3 % kanë ferma 2-5 ha 8 % mbi 5 ha Fondi blektoral në kosovë , sidomos gjatë luftës është varfëruar shumë. Disa të dhëna flasib se 50 % e bagëtiës është humbër gjatë luftës.Në kosovë sipas një anketimi vrehet se 67.71 % mbajnë lopë qumështore .Shumica e fermave në Kosovë janë të orientuara në rend të parë të prodhojnë për nevoja të veta.