Banka Kombëtare Tregtare

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko

Banka Kombëtare Tregtare (BKT) është një bankë e nivelit të dytë me qendër në shqipëri.

Historiku[redakto | redakto tekstin burimor]

Dega e parë e Bankës Kombëtare Tregtare u themelua në Durrës më datë 29 nëntor 1925, në godinën historike ku sot ndodhet Dega e BKT në Durrës. Godina në të cilën ndodhet kjo degë e BKT-së përfaqëson aktualisht institucionin financiar shqiptar më të vjetër në vend. Më 1 nëntor 1926 dhe 15 nëntor 1926 u hapën respektivisht degët e Shkodrës dhe të Vlorës.

Banka Kombëtare Tregtare me emërtimin e që ka sot u themelua në janar 1993, nga bashkimi i Bankës Tregtare Shqiptare (BTSH) dhe Bankës Kombëtare të Shqipërisë (BKSH).

BTSH u themelua me 1991 si rezultat i nënndarjes së aktiviteteve të Bankës së Shtetit Shqiptar, aktiviteti kryesor i së cilës ishte menaxhimi i operacioneve të tregtisë së jashtme të subjekteve shtetërore me ish-vendet socialiste.

BKSH u ngrit me 1992 nga një nënndarje e dytë e Bankës së Shtetit Shqiptar me qëllim menaxhimin e aktivitetit tregtar brenda vendit të subjekteve shtetërore. Aktivet dhe pasivet nga aktivitetet e këtyre subjekteve iu transferuan llogarive të BKT-së që prej formimit të saj.

Banka Kombëtare Tregtare u krijua si Shoqëri Aksionere në korrik 1997 me një kapital prej 2.7 miliardë Lekësh.

BKT-ja përfundoi procesin e privatizimit në vitin 2000. Parlamenti shqiptar aprovoi me 6 korrik 2000 kontratën e shitjes ndërmjet Ministrisë së Financave nga njëra anë dhe Konsorciumit të Investitorëve Ndërkombëtare (60% e aksioneve), Korporata Ndërkombëtare Financiare (20%) dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (20%) nga ana tjetër. Kalimi i pronësisë u bë efektiv me 17 Tetor 2000. Aksionerët e rinj derdhën 10 milionë dollarë, duke rezultuar në një kapitalizim të fuqishëm të bankës.

Nën drejtimin e aksionerëve të rinj dhe menaxhimit të ri, të përbërë thuajse terësisht nga një staf i huaj me eksperiencë të gjerë ndërkombëtare, BKT-ja ndërmori transformime rrënjësore në 2001, për ndërtimin e infrastrukturës dhe ristrukturimin e çdo aspekti operacional të bankës duke filluar që nga personeli, procedurat e deri tek infrastruktura e teknologjisë së informacionit dhe shndërrimin e burimeve të veta njerëzore në një skuadër të re e dinamike profesionistësh të angazhuar për të arritur nivele përsosmërie.

Në shkurt 2003, me një vendim të Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionerëve, kapitali i paguar i bankës arriti në shumën 14.64 milionë dollarë, duke e kthyer BKT-në në bankën më të kapitalizuar të sistemit bankar shqiptar.

Viti 2006 filloi me një faqe të re për BKT. Me të marrë aprovimin nga Banka e Shqipërisë dhe vendimin e posaçëm gjyqësor, me 9 Qershor 2006 u miratua transferimi i aksioneve që konsistonte në kalimin e 60% + 2 të aksioneve të BKT në favor të Çalik-Seker Konsorsiyum Yatirim A.S.

Pas vendosjes për zgjerim edhe ne Kosovë, numri i degëve ne Kosovë arrin në 22, duke e bërë BKT-në bankën shqiptare më të madhe në rajon.

Më 30 Qershor 2009, Çalik Financial Services blen pjesën e aksioneve të Korporatës Ndërkombëtare Financiare (IFC) dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim duke u bërë në këtë mënyrë aksionerja e vetme e BKT me 100% të aksioneve.

Gjatë viteve 2006 – 2011 BKT, me performancën e arritur merr një seri vlerësimesh kombëtare dhe ndërkombëtare, ndër të cilat disa herë rresht si “Banka më e mirë e vitit” në Shqipëri, Banka më e mirë, ndër bankat e nivelit të mesëm, në Europën Juglindore” duke kulmuar me vlerësimin si “Banka më e mirë e vitit në Europën Juglindore në vitin 2009”. Njëkohësisht për dy vite rresht, BKT vlerësohet me notën AAA (Alb) nga instituti prestigjioz JCR- ER. Në të njëjtën kohë Banka e Shqipërisë për të tretën herë dhe për të pestin vit rradhazi vlerëson BKT me notën 1- Strong sipas Sistemit të Vlerësimit Bankar CAMELS duke konstatuar në këtë mënyrë rritjen akoma më të madhe të besueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së BKT në sistemin bankar shqiptar. Njëkohësisht revista prestigjioze e sektorit bankar The Banker, pjesë e Financial Times, vlerëson 2 vite rresht (2010 dhe 2011) BKT-në si bankën e vitit në Shqipëri.

VLERËSIMET DHE ÇMIMET E BKT[redakto | redakto tekstin burimor]

Që nga privatizimi i saj në vitin 2000, Banka Kombëtare Tregtare ka qenë në fokusin e zhvillimeve dhe vlerësimeve të njëpasnjëshme.Një kronologji e arritjeve dhe vlerësimeve.

2012 AA (Alb)– nga JCR Eurasia Rating për Qeverisjen e Korporatës JCR-Eurasia Rating, vlerëson BKT me "AA (Alb)", me një Nivel Përputhshmërie të Meritës me parimet e kodit të Qeverisjes së Korporatave. Ky është vlerësimi i parë i një kompanie shqiptare për përputhshmërinë me Kodin e Qeverisjes së Koproratave.

Banka më e mirë në Shqipëri – nga “Euromoney” Çmimet dhe vlerësimet vazhdojnë të reflektojnë suksesin e BKT-së në tregun shqiptar. Revista e shquar britanike Euromoney e vlerëson BKT si "Banka më e mirë në Shqipëri për 2012".

AAA (Alb) – nga JCR Eurasia Rating JCR-Eurasia Rating, rikonfirmon vlerësimin e saj për BKT me "AAA (Alb)", me perspektivë të qëndrueshme për të katërtin vit rresht.

Sistemi i Menaxhimit të cilësisë – nga TUV Austria "TUV Austria" i jep BKT-së çertifikatën Sistemi i manazhimit te cilesise ISO 9001:2008 e aplikueshme për shërbimet bankare.

2011 Banka e vitit në Shqipëri – nga “The Banker” BKT vazhdon performancën e saj të lartë edhe gjatë vitit 2011. The Banker vlerëson BKT-në si "Banka e vitit në Shqipëri ", për të dytin vit radhazi.

Banka Lokale më e Mirë në Shqipëri – nga “ EMEA Finance” Revista EMEA Finance riafirmon vlerësimin e saj për BKT si "Banka më e mirë në Shqipëri" për vitin 2011.

AAA (Alb) – nga JCR Eurasia Rating JCR Eurasia Rating, rikonfirmon vlerësimin e saj për BKT me notën "AAA (Alb)", me perspektivë të qëndrueshme për të tretin vit radhazi.

Nota “B1” – nga Moody’s Moody’s konfirmoi vlerësimin "B1" të BKT-së, vlerësimi më i lartë që Moody’s mund të japë për një subjekt shqiptar.

2010 Banka e vitit në Shqipëri – nga ” The Banker” BKT feston 85-vjetorin e themelimit të degës së saj të parë në Durrës me shumë çmime dhe vlerësime. BKT u vlerësua si " Banka më e mirë në Shqipëri " nga revista prestigjioze britanike, The Banker.

Banka Lokale më e Mirë në Shqipëri – nga “ EMEA Finance” EMEA Finance, një tjetër revistë britanike, citoi BKT-në si "Banka më e mirë në Shqipëri për vitin 2010".

Çmimi i Ekselencës për Pagesat – nga Deutsche Bank BKT ishte edhe marrës i "Çmimi i ekselencës për pagesat (STP) për 2010" nga Deutsche Bank.

2009 Banka më e Mirë në Shqipëri – nga “Finance Central Europe “

Banka më e Mirë në Europën Juglindore – nga “Finance Central Europe “ Për të dytin vit rresht, BKT është nderuar me vlerësimin"Banka më e mirë në Shqipëri", por këtë herë e shoqëruar me vlerësimin ndërkombëtar si "Banka më e mirë në Europën Juglindore për vitin 2009".

AAA (Alb) – nga JCR Eurasia Rating JCR Eurasia Rating vlerëson sërish BKT-në me notën AAA (Alb) për vitin 2009.

2008 Banka më e Mirë në Shqipëri – nga “Finance Central Europe “

Banka më e Mirë në nivelin e mesëm në Europën Juglindore –by “Finance Central Europe” Një tjetër institucion shumë i rëndësishëm si "Finance Central Europe", i fokusuar në çështjet ekonomike të Europës Qendrore dhe Lindore, zgjodhi BKT-në si "Banka më e mirë në Shqipëri" dhe "Banka e nivelit të mesëm më e mirë në Europën Juglindore".

AAA (Alb) – nga JCR Eurasia Rating JCR Eurasia Rating, Filiali Euroaziatik i Agjencisë Japoneze të vlerësimit, një nga agjencitë e vlerësimit më prestigjioze në botë, i dha Bankës Kombëtare Tregtare vlerësimin me notën 'AAA (Alb)' së bashku me një parashikim “të qëndrueshëm” në shkallën kombëtare afatgjatë, e cila tregon shkallën më të lartë të investimeve.

2006 Banka e vitit në Shqipëri - nga “The Banker” Revista prestigjioze britanike "The Banker" vlerësoi BKT-në si "Banka më e mirë në Shqipëri". Vlerësimi i referohet një performance të përgjithshme të lartë nëpërmjet analizës së rezultateve të fundit dhe zhvillimeve të saj strategjike dhe arritjeve të përgjithshme.

Përgjegjshmëria Sociale[redakto | redakto tekstin burimor]

BKT i kushton një vëmendje të veçantë zhvillimit dhe emancipimit të shoqërisë shqiptare. Përveç projekteve në fushën e mjedisit, në të cilat BKT angazhohet gjerësisht, BKT ka në fokusin e saj edhe aktivitetet që i shtojnë vlera zhvillimit të shoqërisë si dhe kontributin kundrejt asaj pjese së shoqërisë që është e izoluar dhe e cënuar. Ndër vite BKT është kujdesur edhe për jetimët shqiptarë, duke organizuar aktivitete të ndryshme në ndihmë të tyre. Përveç kësaj kategorie, BKT është kujdesur edhe për edukimin dhe arsimin. Në këtë kuadër ajo ka sponsorizuar programe të ndryshme arsimi si dhe ka stimuluar studentët më të mire, sidomos ata në fushën e ekonomisë dhe financës, me bursa studimi. BKT është gjithashtu partnere në zhvillimin e programeve Master në Universitetin e Tiranës, ka sponsorizuar krijimin e bibliotekës së Universitetit si dhe ka dhënë bursa studimi për studentët më të mirë. BKT është angazhuar fuqimisht me projektin FASTIP në bashkëpunim më Universitetin “Aleksandër Moisiu” në Durrës, duke prezantuar një risi në bashkëpunimin mes sektorit bankar dhe institucioneve arsimore. Nëpërmjet kësaj iniciative BKT synon përmirësimin e nivelit të kushteve arsimore në mënyrë që studentët shqiptarë të jenë në të njëjtin nivel me studentët në vendet e tjera.

Projekte në fushën e mjedisit

BKT ka qenë një pjesëtare aktive e projektit “Një qytetar – një pemë” të organizuar nga Bashkia e Tiranës. BKT kontribuoi në mbjelljen e 200 pemëve në rrugët kryesore të Tiranës, kontribut i cili u vlerësua me çmimin “Personaliteti i Vitit 2009” nga Bashkia e Tiranës.

BKT ka kontribuar në mbjelljen e pemëve në rrugët kryesore te Bashkisë së Lushnjës. BKT, në bashkëpunim me kompanitë e Grupit Calik, ALBtelecom dhe Eagle Mobile, ka mbështetur rehabilitimin e njërit prej shesheve më problematikë, sheshi Mustafa Kemal Ataturk. Pas rehabilitimit, sheshi është bërë shumë më funksional dhe ndotja e mjedisit është reduktuar ndjeshëm.

Projekte në fushën e arsimit

BKT ka qenë mbështetësi i parë i FASTIP (Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën) në Universitetin Aleksandër Moisiu, Durrës. BKT ka ofruar bursa studimi dhe mundësi stazhi për studentët e degës Financë-Bankë, si dhe kontratë pune për studentët e diplomuar me sukses. 15 të diplomuarit e parë tashmë janë të punësuar në BKT, ndërkohë që FASTIP është shndërruar në një nga burimet kryesore për të punësuar të rinj.

BKT ka mbështetur vazhdimisht Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Tiranës, duke dhënë bursa studimi për studentët më të mirë si dhe duke ofruar mundësi punësimi për ta. BKT gjithashtu ka kontribuar në përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve të studimit në këtë Fakultet.

BKT ka mbështetur organizimin e shumë konferencave shkencore dhe aktiviteteve të ndryshme të institucioneve arsimore si Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti Epoka, Universiteti Aleksandër Moisiu, Kolegji Turgut Ozal, Drejtoria Arsimore Rajonale Tiranë etj.

Projekte në fushën e ndihmave humanitare

BKT ka mbështetur vazhdimisht shtresat në nevojë, jo vetëm në Shqipëri po edhe jashtë saj. Shumat e mëdha të dhuruara nga BKT në raste nevojash, tregojnë sensin e përgjegjshmërisë së BKT-së.

BKT ka dhuruar shuma të hollash për familjet e përmbytura në Shkodër. BKT ka kontribuar në zbutjen e pasojave të përmbytjeve në Pakistan. BKT, në bashkëpunim me Calik Holding, Gjysmëhënën e Kuqe dhe gazetën turke Sabah, ka kontribuar në mbledhjen e ndihmave humanitare në ndihmë të njerëzve që kanë vuajtur nga thatësira në Somali.

BKT, në bashkëpunim me Calik Holding, ka kontribuar ne hapjen e një pusi me ujë të pijshëm në NIgeri.

BKT, me qëllim rritjen e sensibilizimit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Shqipëri, ka kontribuar ne organizimin e Ditës Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut në bashkepunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve.

Lidhje të jashtme[redakto | redakto tekstin burimor]


Referenca[redakto | redakto tekstin burimor]