Libri i Mormonit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko
Libri i Mormonit

Libri i Mormonit është një nga katër volumet e shkrimeve të shenjta, të pranuara nga Kisha e Jezu Krishtit e Shenjorëve të Ditëve të Mëvonshme. Tani, është përkthyer në 106 gjuhë të botës dhe më shumë se 140 milion kopje janë botuar. Libri i Mormonit i parë ishte botuar në Mars të vitit 1830 në New York, ShBA.

Libri i Mormonit është një dëshmi tjetër i Jezu Krishtit i krahasueshëm me Biblen. Megjithatë, Libri i Mormonit flet për bësmitarë të Krishtit në kohën e lashte të kontinentit amërikan. Libri ishte shkruar midis viteve 600 përpara lindjës së Krishtit dhe 400 pas lindjës së Krishtit. Qëllimi kryesor i Librit të Mormonit është që t’i bindë gjithë njërezit se “Jezusi është Krishti, Perëndia i Amshuar, që ua shfaqi veten të gjitha kombeve”.[1] Ngjarja kurorëzuese e shënuar në Librin e Mormonit është shërbesa personale e Jezu Krishtit mes banorëve të kontinentin amërikan pak kohë pas ringjalljës së tij. Aty shpjegohen doktrinat e ungjillit, theksohet vija të përgjithshme plani i shpëtimit dhe u tregohet njerëzve se ç’duhet të bëjnë që të arrijnë paqe në këtë jetë dhe shpëtim të përjetshëm në jetën që do të vijë.

Libri i Mormonit ishte përkthyer nga një gjuhë e lashte në anglisht nga një profet modern i quajtër Jozef Smithi i Riu. Anëtarë të Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme (njihen si “Shenjtorë të Ditëve të Mëvonshme” ose si “Mormon”) bësojnë se Jozef Smithi i Riu ishte thirrur nga Përendia të bëhej profet dhe ta përkthente Librin e Mormonit. Në lidhje me këtë anal, Jozef Smithi i Riu ka thënë: “Unë u thashë vëllezërve se Libri i Mormonit ishte më i sakti nga ndonjë libër mbi tokë dhe gurthemeli i bësimit tonë, dhe se një njëri do t’i afrohet më shumë Perëndisë duke iu bindur porosive të tij, se nga ndonjë libër tjetër."[2]

Për të vërtetuar hjynin e Librit të Mormonit 3 dëshmitarë[3] të veçantë dhe 8 dëshmitarët[4] të tjerë shkruan një dëshmi që Libri i Mormonit me të vërtetë erdhi nga Perëndia dhe që Jozef Smithi i Riu e përktheu atë me anë të fuqisë së Perëndisë. Këto dëshmi janë të botuara në çdo kopje të Librit të Mormonit.

Libri u shkrua nga shumë profetë të lashtë. Fjalët e tyre, të shkruara në fletë ari, u cituan dhe u përmblodhën nga një profet-historian i quajtur Mormon (nga ky erdhi emri Libri i Mormonit). Anali përmban një rrëfim të dy qytetërimeve të mëdha. Njëri që erdhi nga Jeruzalemi në vitin 600 para Krishtit dhe më vonë u nda në dy kombë që njihen si Nefitët dhe Lamanitët. Tjetri erdhi shumë kohë më pare, kur Zoti ngatërroi gjuhët në Kullën e Babelit. Ky grup njihet si Jaraditët. Pas mijëra vjetësh, të gjithe u shkatërruan me përjashtim të Lamanitëve. Mormonet bësojnë se Lamanitet janë paraardhësit kryesorë të Indianëve të Amerikës.[5]

Brenda Librit të Mormonit janë 15 libra ose ndarje:

  • Libri i Parë i Nefit
  • Libri i Dytë i Nefit
  • Libri i Jakobit
  • Libri i Enosit
  • Libri i Jaromit
  • Libri i Omnit
  • Fjalët e Mormonit
  • Libri i Mosias
  • Libri i Almës
  • Libri i Helamanit
  • Nefi i Tretë
  • Nefi i Katërt
  • Libri i Mormonit
  • Libri i Ethërit
  • Libri i Moronit


Burime të dhënash[redakto | redakto tekstin burimor]

 1. ^ [1], faqja titulluese e Librit të Mormonit.
 2. ^ [2], Parathënia e Librit të Mormonit.
 3. ^ [3], Dëshmia e Tre Dëshmitarëve
 4. ^ [4], Dëshmia e Tetë Dëshmitarëve
 5. ^ [5], Një shpjegim i shurtër mbi Librin e Mormonit.