Gegerishtja jugor

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Gegërishtja jugore është një nen dialekt i gegërishtes.

Zhvillimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Për gegërishten jugore është për t’u theksuar se gjate kohëve ka ecur përkrah me mbare te folmet e toskërishtes sodomos me te folmet veriore te saj ; kështu grupet e vjetra kl, gl, kane përfunduar ne, gj (qaj, gjüni) ; emrat mashkullore qe mbarojnë me diftong (thua, krua), kur shquhen, ndryshe nga te folmet e skajit verior, nuk e nxjerrin n-en me te cilën ka mbaruar dikur tema (ftue-ftoj, krue-kroj) ; disa funksione te paskajores gege kryhen nga lidhorja ose nga paskajorja e tipit për te punuar : sun ta presisi, kam për t vojt ke i mik etj. Është me interes te vihet ne dukje se nëndialekti i gegërishtes jugore, ashtu si me disa decori veçohet nga gegërishtja verior e: nekoj ‘‘rekoj’’, derr, mendjes, ngrohem, cati, gjem ‘‘gjemb’’, patate, presh ose pras, dyzet etj., te clave ne gegërishten veriore u përgjigjen përkatësisht fjalëve : gjëmoj, thi, natje dhe sabah, xêhem, pullaz, mlo : j dhe kulm, fe : r rose the : rr, kërtolla ose kompir, purri, katerdhet etj.dialekti jugperendimor