Jump to content

Investimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
(Përcjellë nga Investime)

Investimi është dedikimi i parave për blerjen e një aktivi për të arritur një rritje të vlerës gjatë një periudhe kohore. Investimi kërkon një sakrificë të disa aktiveve aktuale, të tilla si koha, paratë ose përpjekjet.

Në financë, qëllimi i investimit është të gjenerojë një kthim nga aktivi i investuar. Kthimi mund të përbëhet nga një fitim (fitim) ose një humbje e realizuar nga shitja e një prone ose një investimi, vlerësimi (ose amortizimi) i parealizuar i kapitalit ose të ardhura nga investimi si dividendët, interesat ose të ardhurat nga qiraja, ose një kombinim i kapitalit fitimi dhe të ardhurat. Kthimi mund të përfshijë gjithashtu fitime ose humbje në valutë për shkak të ndryshimeve në kursin e këmbimit të valutës së huaj.

Investitorët në përgjithësi presin kthime më të larta nga investimet më të rrezikshme. Kur bëhet një investim me rrezik të ulët, kthimi është gjithashtu përgjithësisht i ulët. Në mënyrë të ngjashme, rreziku i lartë vjen me një shans për humbje të larta.

Investitorët, veçanërisht fillestarët, shpesh këshillohen të diversifikojnë portofolin e tyre. Diversifikimi ka efektin statistikor të reduktimit të rrezikut të përgjithshëm.