Wikipedia:Korrigjueshme nga të gjithë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Wikipedia është enciklopedi e hapur, domethënë që gjithsecili nga ne ka mundësi të korrigjojë gabimet e tjetrit. Po ashu mendojë se secili nga ne ka të drejtë të dijë se kush e ka korrigjuar gabimet e tij. Për këtë (edhe pse nevojitet pakë kohë) është mirë që para se të bëni korrigjimin të regjistroheni. Në anën e djathtë të fletës në rreshtin e parë është e shkruar nëngjyrë të kaltër "Hyrja".

MOS KORRIGJO KRYEARTIKUJ[Redakto nëpërmjet kodit]

Nëse dëshironi të korrigjoni kryeartikuj për shkak të drejtshkrimit keni kujdes se në këtë rast i humbni lidhjet e faqjes. Për ketë përdorni zgjedhjen e shënuar në të kaltër "zhvendose". Korrigjimi i drejtpërdrejte i tij do të shkaktojë humbjen e lidhjes me artikujt tjerë. Për të parë lidhjen "zhvendose" duhet të jeni të regjistruar si anëtarë i Wikipedias. Përndryshe përdorni nyjën "diskutimet", dhe shkruani se çka doni të korrigjoni.

Pra ç´do gjë që është e shkruar brenda kllapave "[[]]" duhet të zhvendoset jo të korrigjohet.

Menaxhmenti i organizatës duhet të përcaktojë edhe treguesit e fluktuimit dhe prognozat e tij në periudhën e caktuar, që të mund të merren aktivitete konkrete dhe masa në pengimin e efekteve negative në organizimin dhe përgatitjen e zëvendesimeve të përshtatëshme. Është e nevojshme që të vërtetohen disa tregues siç janë: shkalla e përgjithshme e fluktuimit, shkalla e fluktuimit vullnetar, shkalla e fluktuimit të shmangëshëm dhe indeksi i stabilitetit të të punësuarve.

Në analizën e fluktuimit nuk janë të mjaftueshme vetëm treguesit e ndryshëm të fluktuimit,por është e nevojshme të bëhet analiza dhe të fitohet pasqyra për fluktuimin sipas profesianlizimit, njësive organizative, vendeve të rëndesishme të punës, si dhe pozitave në organizatë.Mënyrë shumë ineresante e hulumtimit të fluktuimit është analiza e shkaktarëve të qëndrimit në punë.
Disa autorë japin këtë kategorizim