Jump to content

Çmimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Një çmim është sasia (zakonisht jo negative) e pagesës ose kompensimit që pritet, kërkohet ose jepet nga njëra palë tek tjetra në këmbim të mallrave ose shërbimeve. Në disa situata, çmimi i prodhimit ka një emër tjetër. Nëse produkti është një "i mirë" në shkëmbimin tregtar, pagesa për këtë produkt ka të ngjarë të quhet "çmimi". Megjithatë, nëse produkti është "shërbim", do të ketë emra të tjerë të mundshëm për emrin e këtij produkti. Për shembull, grafiku në fund do të tregojë disa situata Çmimi i një malli ndikohet nga kostot e prodhimit, oferta e artikullit të dëshiruar dhe kërkesa për produktin. Një çmim mund të përcaktohet nga një monopolist ose mund t'i imponohet firmës nga kushtet e tregut.

Çmimi mund të kuotohet në monedhë, sasi të mallrave ose kupona.

  • Në ekonomitë moderne, çmimet përgjithësisht shprehen në njësi të ndonjë forme monedhe. (Më konkretisht, për lëndët e para ato shprehen si monedhë për njësi të peshës, p.sh. euro për kilogram ose Rand për KG.)
  • Megjithëse çmimet mund të kuotohen si sasi mallrash ose shërbimesh të tjera, ky lloj shkëmbimi shkëmbimi shihet rrallë. Çmimet nganjëherë kuotohen në terma të kuponëve të tillë si pulla tregtare dhe milje ajrore.
  • Në disa rrethana, cigaret janë përdorur si monedhë, për shembull në burgje, në kohë hiperinflacioni dhe në disa vende gjatë Luftës së Dytë Botërore. Në një ekonomi të tregut të zi, shkëmbimi është gjithashtu relativisht i zakonshëm.

Në shumë transaksione financiare, është e zakonshme të kuotohen çmimet në mënyra të tjera. Shembulli më i dukshëm është çmimi i një kredie, kur kostoja do të shprehet si përqindje e interesit. Shuma totale e interesit të pagueshëm varet nga rreziku i kredisë, shuma e kredisë dhe periudha e huasë. Shembuj të tjerë mund të gjenden në çmimet e derivateve financiare dhe aktiveve të tjera financiare. Për shembull, çmimi i letrave me vlerë të qeverisë të lidhura me inflacionin në disa vende kuotohet si çmimi aktual i ndarë me një faktor që përfaqëson inflacionin që nga momenti i emetimit të letrës.

"Çmimi" ndonjëherë i referohet sasisë së pagesës të kërkuar nga një shitës i mallrave ose shërbimeve, në vend të shumës eventuale të pagesës. Kjo shumë e kërkuar shpesh quhet çmimi i kërkuar ose çmimi i shitjes, ndërsa pagesa aktuale mund të quhet çmimi i transaksionit ose çmimi i tregtuar. Po kështu, çmimi i ofertës ose çmimi i blerjes është sasia e pagesës e ofruar nga një blerës i mallrave ose shërbimeve, megjithëse ky kuptim është më i zakonshëm në tregjet e aktiveve ose financiare sesa në tregjet e konsumit.

Teoria e çmimeve ekonomike pohon se në një ekonomi të tregut të lirë çmimi i tregut pasqyron ndërveprimin midis ofertës dhe kërkesës: çmimi vendoset në mënyrë që të barazojë sasinë që ofrohet dhe atë që kërkohet. Nga ana tjetër, këto sasi përcaktohen nga dobia marxhinale e aktivit për blerës të ndryshëm dhe për shitës të ndryshëm. Oferta dhe kërkesa, dhe si rrjedhim çmimi, mund të ndikohen nga faktorë të tjerë, të tillë si subvencionimi i qeverisë ose manipulimi përmes marrëveshjeve të fshehta të industrisë.

Kur një lëndë e parë ose një mall i ngjashëm ekonomik për shitje në shumë vende, ligji i një çmimi përgjithësisht besohet se vlen. Kjo në thelb thotë se diferenca e kostos midis vendndodhjeve nuk mund të jetë më e madhe se ajo që përfaqëson transportin, taksat, kostot e tjera të shpërndarjes dhe më shumë.

Shiko edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]