Adrogjenet

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Këto hormone krijohen në qelizat e zonës retikulare të kores së gjëndrës mbiveshore. Janë hormone me veti të hormoneve seksuale mashkullore. Në bazë të kësaj korja mbiveshore quhet e dhe gjëndër e “tretë” seksuale.

Adrogjenet kanë rol të njejtë si testosteroni (hormoni seksual mashkullor). Teprica e këtyre hormoneve shkakton rritjen e hershme të djemve (puberteti i rremë), heteroseksualizmi te femrat etj. Sipas strukturës kimike bëjnë pjesë në steroide.