Agjenda 21 për Zhvillim të Qëndrueshëm

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Agjenda 21 për Zhvillim të Qëndrueshëm është fryt i Bashkësisë botërore që u mblodh në Brazil në vitin 1992 nën kujdesin e Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Ambientin dhe Zhvillimin e ka njohur këtë parim thelbësor si pjesë e asaj që njihet si Agjenda 21.

Bashkimi Evropian ka miratuar një shprehje të ngjashme të politikës dhe të parimeve si pjesë e Perspektivës së Zhvillimit Hapësinor Evropian.

Agjenda 21 për Zhvillim të Qëndrueshëm[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Objektivi i gjere është të lehtësojë akordimin e tokës për përdorimet që japin përfitimet me të mëdha të qëndrueshme dhe të nxisë kalimin drejt një menaxhimi të qëndrueshëm dhe të integruar të burimeve të tokës. Ne terma me specifike, objektivat janë si me poshtë vijon :

  1. Te rishikoje dhe të zhvilloje politika për të mbështetur përdorimin me të mire të mundshëm të tokës dhe të menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve të tokës.
  1. Te përmirësoje dhe të përforcojë sistemet e planifikimit, menaxhimit dhe të vlerësimit për token dhe burimet e tokës.
  2. Te forcoje institucionet dhe mekanizmat koordinuese për token dhe për burimet e tokës.
  3. Te krijoje mekanizma për të lehtësuar angazhimin aktiv dhe pjesëmarrjen e të gjithë të interesuarve, veçanërisht të komuniteteve dhe të njerëzve në nivel vendor, ne vendim marrjen për përdorimin dhe menaxhimin e tokës.[1]

Referimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Shih edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]