Ahura Mazda

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Ahura Mazda i njohur gjithashtu si Oromasdi, Ohrmazd, Ormazd, Ormusd, Hurmazd, Harzu, Hormazd, Hormaz dhe Hurmuz, është hyjnia krijues dhe zoti i qiellit në fenë e lashtë iraniane zoroastrianizëm. Ai është shpirti i parë dhe më shpesh i thirrur në Yasna. Kuptimi i fjalëpërfjalshëm i fjalës Ahura është "zot", dhe ai i fjalës Mazda është "urtësi".

Thirrja e parë e dukshme e Ahura Mazdas ndodhi gjatë periudhës së Akaemenidit (rr. 550–330 BC) me mbishkrimin Behistun të Darit të Madh. Deri në mbretërimin e Artakserksit II (rr. 405/404–358 BC), Ahura Mazda adhurohej dhe thirrej i vetëm në të gjitha mbishkrimet mbretërore ekzistuese. Me Artakserksin II, Ahura Mazda u mblodh në një treshe me Mithrën dhe me Anahitën. Në periudhën e Akaemenidit, nuk ka përfaqësime të njohura të Ahura Mazdës në oborrin mbretëror, përveç zakonit që çdo perandor të kishte një karrocë të zbrazët të tërhequr nga kuaj të bardhë për të ftuar Ahura Mazdën për të shoqëruar ushtrinë persiane në beteja. Imazhet e Ahura Mazdës, megjithatë, ishin të pranishme nga shekulli i 5-të para Krishtit, por u ndaluan dhe u zëvendësuan me figura të gdhendura në gurë në periudhën sasanide dhe më vonë u hoqën krejtësisht përmes një lëvizjeje ikonoklastike të mbështetur nga dinastia Sasanide.