Akademia e shkencave të Lituanisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Akademia e Shkencave Lituanisht (lt: Lietuvos mokslų akademija (LMA), en.: Lithuanian Academy of Sciences) është Akademia e Shkencave Lituanise. Akademia është themeluar më 16 janar 1941 themeluar. Presidenti Themelues u Vincas Krėvė-Mickevièius. Me ndryshimet legjislative të marra vitet 1991, 1993 dhe 2003, Akademia u pranua si një organizatë jo-qeveritare . Presidenti që nga viti 2003 është Zenonas Rokus Rudzikas.