Jump to content

Aksiologjia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Aksiologjia (gr. aksios - vlera dhe logos - shkenca) është filozofia e vlerave dhe vlerësimeve. Kjo është njëra nder disiplinat me te reja filozofike. Themelues i aksiologjisë si disipline e posaçme filozofike konsiderohet HERMAN LOCE. Lidhur me çështjen se ne cmenyre ekzistojnë vlerat (e mira, e keqja, e padrejta, e bukura etj.) ekzistojnë pikëpamje të shumta e të lloj-llojshme : neokantiste, fenomenologjike, natyraliste, marksiste etj.