Jump to content

Aksionet (financë)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
(Përcjellë nga Aksioni)

Fletaksionet apo Aksionet janë letra me vlerë, në bazë të të cilave pronarit të tye i njihet e drejta e një pjese të pronësisë mbi ndërmarrjen dhe pjesëmarrjes në qeverisjen e saj, pavarësisht nga vlera e aksionit/aksioneve. gcbgcbbn Fletaksionet shiten në tregun e aksioneve të njohur me emrin Bursa.

Tregu i aksioneve/i fletaksioneve mund të jetë tregu primar i aksioneve dhe tregu dytësor i aksioneve.

Aksionet janë letra me vlerë të shoqërive aksionare (korporatave) të cilat japin elementë pronësie për poseduesin. Këmbimi i aksioneve ndodh në tregun e letrave me vlerë i cili njihet edhe si bursa e aksioneve, posedimi i fletaksionit pronarit mund t'i sjellë të ardhura të cilat i merr në formë të dividentës.