Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit (libër)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko
Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit.jpg

Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit (14-22 nëndor 1908). Libër me studime, materiale, dokumente nga Universiteti i Tiranës, Instituti i Historisë, Instituti i Gjuhësisë e Letërsisë - Tiranë 1972. Shtypur në NISH të Shtypshkronjave "Mihal Duri" - Tiranë. Faqet e librit 447. Redaksia: A. Buda, M. Domi (Redaktor përgjegjës), S. Pollo, K. Prifti, M. Samara (sekretar i redaksisë).


Tregues i Lëndës:

Parathënje .... në faqen 5


I

Studime e kontribute:

1. Mahir Domi. Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit (14-22 nëndor 1908) .... në faqen 7

2. Kristaq Prifti. Lëvizja politike-kulturale në Shqipëri në pragun e Kongresit të Manastirit .... në faqen 51

3. Parasqevi Qiriazi. Kongresi i parë i Mannastirit .... në faqen 65

4. Zihni Reso. Lufta e popullit shqiptar për shkrimin dhe shkollën shqipe në shtypin e rilindjes sonë kombëtare .... në faqen 69

5. Jup Kastrati. Lufta për njësimin e alfabetit shqip në vitet 1878-1905 .... në faqen 77

6. Tomor Osmani. Alfabeti i Pashko Vasës .... në faqen 87

7. Gaqo Peci. Problemi i një alfabeti të përbashkët në gazetën "Kombi" të Bostonit .... në faqen 95

8. Petraq Pepo. Kongresi i Elbasanit, shoqëria shkollore "Përparim" dhe ngritja e shkollës normale-ngjarje të shënuara në historinë e zhvillimit të arsimit e të kulturës .... në faqen 101

9. Skënder Luarasi. Kongresi i dytë i Manastirit .... në faqen 113

10. Zihni Haskaj. Roli reaksionar i klerit ndaj problemeve të alfabetit (1879-1912) .... në faqen 119

11. Ligor Mile. Rreth luftës për arsimin kombëtar në qarkun e Korçës në fund të shekullit XIX - në fillim të shekullit tonë .... në faqen 127

12. Franklin Xega. Çështja e alfabetit dhe mitingu i shkronjave në Korçë .... në faqen 135

13. Hilmi Sadiku. Arësimi në gjuhën shqipe dhe çështjet e alfabetit në krahinën e Dibrës .... në faqen 143


II

Artikuj dhe lajme të shtypit shqiptar .... në faqen 151


III

Materiale arkivore .... në faqen 263


IV

Materiale dhe kujtime për shoqëri kulturore e kongrese .... në faqen 409