Jump to content

Anglocizmi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Anglicizma është shprehje e përdorur nga anglo-saksonet me të cilën tregojnë trashëgimin e përkatësisë gjuhësore të fjalëve të anglishtes që kanë depërtuar apo huazuar në gjuhët tjera. Me të nuk ndahet vetëm një fjalë por hynë edhe fjali të përbëra si b.f. "He shook my hand". Nganjëherë bëhen dallime në mes të anglicizmit dhe amerikanizmit, pra nga cila hapësirë ka arrdhë fjala apo shprehja.