Animatori

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Animatori është një person i cili është i përfshir në procesin e animimit. Një animator është një artist I cili krijon imazhe të shumta, të njohura si kuadër, të cilat japin një iluzion lëvizjeje të quajtur animacion kur shfaqen në sekuencë të shpejtë. Animatorët mund të punojnë në një larmi fushash duke përfshirë film, televizion dhe video lojëra. Animimi është i lidhur ngushtë me krijimin e filmit. Dhe ashtu si krijimi i filmit është jashtëzakonisht shumë intensiv, që do të thotë se veprat kërkojnë bashkëpunimin e disa animatorëve. Metodat e krijimit të imazheve ose kuadrove për një pjesë animacioni varen nga stilet artistike të animatorëve dhe fushat e tyre. Ka shumë artistë të tjerë që kontribuojnë në skicat e animuar, por që nuk janë animatorë, përfshihen artistë të strukturës (të cilët hartojnë sfondet, ndriçimin dhe këndet e kamerave), artistët e skenarëve (që vizatojnë panelet e veprimit nga skenari), dhe artistët e sfondit (që pikturojnë "peizazhin").

Disa fusha në cilin animatori mundët të punoj: