Antropologjia fizike

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Antropologjia fizike ose biologjike synon t'u japë përgjigje pyetjeve mbi shfaqjen e njerëzve dhe evolucionin e tyre dhe mbi shkaqet e dallimeve fizike ndermjet tyre. Si objekt i antropologjisë fizike shërbejnë karakteristikat biologjike të individëve dhe të grupeve të njerëzve.

Nder këto karakteristika me interes antropologjik mund të përmenden :

  • Tiparet morfologjike te skeletit dhe te pjesëve te ndryshme te tij, morfologjia e trupit, pigmentimi dhe strukturat mbuluese
  • Tiparet e matshme te trupit dhe skeletit
  • Tiparet fiziologjike
  • Tiparet biokimike
  • Tiparet qe lidhen me përbërjen e trupit