Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Prishtinës e Universitetit të Tiranës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Bashkëpunimi në mes të Universitetit të Prishtinës e Universitetit të Tiranës broshurë me autor Pajazit Nushi. dhe Ekrem Murtezai (red.). Botuar në Prishtinë nga Qendra Krahinore për Arsimin Marksist, në vitin 1977. Faqe 58.