Jump to content

Burgimi i paligjshëm

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Burgimi i rremë ose burgimi i paligjshëm ndodh kur një person kufizon qëllimisht lëvizjen e një personi tjetër brenda çdo zone pa autoritet ligjor, justifikim ose lejen e personit të kufizuar. Përmbajtja e vërtetë fizike nuk është e nevojshme që të ndodhë burgimi i rremë. Pretendimi i rremë për burgim mund të bëhet bazuar në akte private, ose në paraburgim të gabuar qeveritar. Për ndalimin nga policia, dëshmia e burgimit të rremë ofron bazën për të marrë një akt habeas corpus.

Sipas ligjit të zakonshëm, burgimi i rremë është njëkohësisht krim dhe delikt.