Determinantet e shëndetit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Determinantet e shëndetit janë seria e faktorëve personale sociale, ekonomike dhe mjedisore, të cilët përcaktojnë statusin shëndetësor të individëve ose të një popullsie.

Faktorët që ndikojnë shëndetin janë të shumtë dhe interaktive. Promocioni shëndetësor në thelb merret me veprimin dhe avokacine e determinateve të shëndetit që janë të modifikueshëm, dhe jo vetëm me ata që lidhen me veprime të individëve siç janë sjelljet e shëndetshme dhe mënyra e jetesës, por edhe faktorë si të ardhurat dhe statusi social, arsimi, punësimi dhe kushtet e punës, aksesi tek shërbimet e përshtatshme shëndetësore dhe mjedisi fizik.