Dialogu

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Dialogu (gr. bisedë në mes) biseda në mes dy e më shumë personave (për dallim nga monologu).

Dialogu në letërsi përdoret si mjetë i eseve artistike në epos, romane si dhe në dramë ku është i përcaktuar nga forma. Si formë letrare në vete, dialogu paraqitet në letërsinë filozofike (Platoni, Augustinus) dhe atë satirike. Në dialogjet sokrateze (platoneze), pyetësi, ngadalë-dal e udhëheqë partnerin tek qëllimi. Dialogjet lukaneze, ndriçojnë moralin, gjendjen kulturore apo letrare në mënyrë satirike. Ngjallja e dialogut si mjetë i letërsisë, u bë nga humanistët dhe luajti një rolë të rëndësishëm tek shkrimtarët e mesjetës.