Diskriminimi i sportistëve

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Diskriminimi i sportistëve është dukuri e paraqitur në strukturat e sportit ndëkombëtar si pasojë e strukturave të dobëta të tyre për të tejkaluar në sportë politikat e shteteve. Si pasojë e kësaj paaftësia, vije deri tek diskriminimi i sportistëve të cilët për shkaqe politike nuk mund të zhvillojnë aktivitete e tyre sportive me sportistët tjerë në nivele të rajoneve, kontinenteve apo në nivel botërorë.

Përpjekjet e sportistëve për pavarsin e tyre nga sunduesit e ndryshem kanë filluar që në antiken e hershme. Mirëpo edhe përkundër organizimeve të tyre në shoqëri të ndryshme, duket ende ka për tu bërë shumë në këtë drejtim. Si pengesë më e madhe shihen pikërisht sportist të pensionuar nga sporti e që për merita të tyre të tregura si sportist kanë zënë pozita udhëheqëse të shoqërive të sportit. Fatëkeqësisht si sportist kanë qenë të mirë por si udhëheqësi e organizator të dobët meqë kanë rënë nën ndikimin e politikave shtetrore. Kjo varsi e tyre ka bërë që të paraqitet diskriminimi i sportistëve nga ish-sportistë të dalluar.

Si duket këta udhëheqës kanë harruar betimin e sportistëve. Ky faktë dhe kjo dukuri u bë e njohur sidomos pas shpalljes së Kosovës shtet i pavarrur, kur për shkaqe politike jashtë shoqëris sportive u lanë shumë sportis të disiplinave të ndryshme.

Ndër emrat më të përmendur për diskriminimin e sportistëve, dallohet Mischel Platini, ish futbollist nga Franca.