Jump to content

Distrikti

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Distrikti (nga lat. ang./fr. District sp. Distrito) qark i përgjithshëm administrativ dhe gjyqësorë në të drejtën angloamerikane dhe franceze. Në ShBA, ndër të tjera niveli i qarkut më të ulët gjyqësorë (district curt), në Britaninë e Madhe district council ose metropolitan council. Pas reformës së administratës më 1974 (Local Goverment Act 1972) njësi administrative e administratës komunale nën kontin (county=spahiu). Në Francë, distrikti paraqet disa komuna, ngjashëm me sindicats de communes në pjesët rurale, por që ka kompetenca shtesë për nevojat vendore. Edhe në Zvicërzonën franceze vlen ky emërtim për entet më të ultra të kantoneve.