Ditar për çështje ndërkombëtare 1, Enver Hoxha

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Ditar për çështje ndërkombëtare 1, me autor Enver Hoxha ky vëllim përmbledh vitet 1958 - 1960. Instituti i studimeve Marksiste - Leniniste pranë K Q të PPSh. Tiranë, 1981.

Përmban periudhat:

- janar - maj 1958

- qershor - dhjetor 1958

- janar - maj 1959

- qershor - dhjetor 1959

- janar - korrik 1960

- gusht dhjetor 1960

- Treguesi tematik i lëndës

- Treguesi i emrave

- Treguesi gjeografik

- Lënda