Jump to content

Ditar për çështje ndërkombëtare 6, Enver Hoxha

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Ditar për çështje ndërkombëtare 6, me autor Enver Hoxha ky vëllim përmbledh vitet 1970 - 1971. Instituti i studimeve Marksiste - Leniniste pranë K Q të PPSh. Tiranë, 1983.

Përmban periudhat:

- janar 1970

- shkurt - mars 1970

- prill - korrik 1970

- gusht - shtator 1990

- tetor - dhjetor 1970

- janar - prill 1971

- maj - korrik 1971

- gusht - tetor 1971

- nëntor - dhjetor 1971

- Treguesi tematik i lëndës

- Treguesi i emrave

- Treguesi gjeografik

- Lënda