Jump to content

Efekti tunel

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Efekti Tunel i referohet tiparit që ka një objekt kuantik të kalojë një pengesë të potencialit , edhe në qoftë se energjia e tij është më pak se minimumi i energjisë së kërkuar për të kaluar këtë pengesë. Ajo është në fakt kuantik, e cila nuk mund të shpjegohet nga mekanika klasike. Për një grimcë të tillë ,funksioni i valës, katrori i modulit i të cilit përfaqëson probabilitetin e densitetit të pranisë, nuk anulohët në nivelin e pengesës, por zbehet në brendësi të barrierës, pothuajse në mënyrë eksponenciale për një pengesë mjaft të gjerë. Nëse, në dalje të pengesë së potencialit, grimca ka një probabilitet të pranisë jo-zero, ajo mund të kalojë këtë barrierë. Ky probabilitet varet nga format e arritshme nga të dy anët e pengesës si dhe zgjerimi hapësinor i pengesës.