Jump to content

Egzogamia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Egzogamia është rregull kulturor, e cila e ndalon martesën brenda grupit farefisnor. Përndryshim nga evitimi i incestit, egzogamia dallon në dy çështje: menjanimi i incestit kishte të bëjë me së pari në menjanimin e marrëdhënjeve seksuale, ndërsa egzogamia ka të bëjë me martesën. E dyta, në egzogami fjala është për grupe shumë më të gjëra te farefisnisë, siç është (p.sh. fisi në kulturën shqiptare), e jo për familjen e ngushtë.

Ndalesa e marrëdhënieve seksuale dhe e martesës brenda grupit farefisnor i shtyn njerëzit të kërkojnë partnerë jashtë familjes së vet. Kjo krijon lidhje dhe "aleanca" ndërmjet grupeve të ndryshme njerëzore, që është parakusht i mirë për bashkëpunimi dhe jetesë me tolerancë dhe qetësi mes tyre.

Shpjegimet biologjike e theksojnë funksionalitetin e ndalesës së incestit për ruajtjen e potencialit gjenetik te pasardhësve; mendohet se mundësia e malformacioneve (gabimeve) gjenetike është më e madhe, nëse prindërit e fëmijës janë në lidhje gjaku.