Eklektizmi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Metode metafizike, që bashkon a përzien në mënyrë mekanike e joparimore pikëpamje, teza e ide, shpesh herë të kundërta, të huazuara nga sisteme, rryma a shkolla të ndryshme filozofike, politike, artistike etj.

Errësim i përkohshëm i një trupi qiellor kur zihet nga një trup tjetër qiellor. Eklips i plotë (i pjesshëm). Eklipsi i Diellit errësimi i përkohshëm i Diellit kur Hëna ndodhet midis Diellit e Tokës. Eklipsi i Hënës errësimi i përkohshëm i Hënës kur kjo hyn në zonën e hijes se Tokës.