Emri mashkullor

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Emri mashkullor paraqet një emër të gjinisë mashkullore qoftë në aspektin literal qoftë në aspektin gramatikorë.

Në aspektin literal të emërimit të njerëzve me emrin mashkullor emërohen fëmijët e gjinisë mashkullore.

Në aspektin gramatikorë emrat e gjinisë mashkullore dallohen nga emrat e gjinisë femërore bazuar në rregullën e prapashtesës ku të gjitha emrat e gjinisë mashkullore marrin prapashtesën i dhe u. Emrat e gjinisë mashkullore gjenden me me pyetjen cili.

Shembull :
ariu, bariu, njeriu - Cili ?
kali, mali, lavërtari - Cili ?