Emri mashkullor

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Emri mashkullor paraqet një emër të gjinisë mashkullore qoftë në aspektin literal qoftë në aspektin gramatikorë.

Në aspektin literal të emërimit të njerëzve me emrin mashkullor emërohen fëmijët e gjinisë mashkullore.

Në aspektin gramatikorë emrat e gjinisë mashkullore dallohen nga emrat e gjinisë femërore bazuar në rregullën e prapashtesës ku të gjitha emrat e gjinisë mashkullore marrin prapashtesën i dhe u. Emrat e gjinisë mashkullore gjenden me me pyetjen cili.

Shembull :
ariu, bariu, njeriu - Cili ?
kali, mali, lavërtari - Cili ?