Etnofolizmi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Etnofolizmi (nga-Greq. ἔθνος - komb,racë and φαῦλος - keq,egër) është emri ofendues që i drejtohet një kombi, ose një përkatësie nga një përkatësi tjetër. P.sh. nga sllavët (serbët dhe maqedonët) përdoret fjala "šiptar". Shqiptarët përdorin emrin fyes për serbët dhe malazezët: "Shka", Shkije (Gegë), Shqah dhe Shqeh (Toskë)


Indefinite Singular Indefinite Plural Definite Singular Definite Plural
Nominative një shka (a serb male)/një shkinë(female) shkije (serbs)/shkina shkau (the serb)/shkina shkijet/shkinat (the serbs)
Accusative një shka/një shkinë shkije/shkina shkaun/shkinën shkijet/shkinat
Genitive i/e/të/së një shkau/shkine i/e/të/së shkijeve/shkinave i/e/të/së shkaut/shkinës i/e/të/së shkijeve/shkinave
Dative një shkau/një shkine shkijeve/shkinave shkaut/shkinës shkijeve/shkinave
Ablative (prej) një shkau/një shkine (prej) shkijesh/shkinash (prej) shkaut/shkinës (prej) shkijeve/shkinave


Ky etnofolizëm gjendet edhe në Lahuta e Malcis:

Eni,eni,mori Shkina,
Eni,eni te Vranina,
Mblidhni vetë nper shpat e prrue
Ehú! Kortarët e djelmve t'ue;
Edhè msoni fmín mbas sotit
Mos t' lakmojn tokës s' Kastriotit,
Pse u bjen shtrêjt, qe besa e Zotit