Fadil Maloku

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Fadil Maloku
I njohur për  Analiza dhe sinteza sociologjike

Fadil Maloku (i lindur më 6 Prill 1958 në Besianë), është Profesor i Sociologjisë së Globalizimit, Integrimeve dhe Globalizimit, Krimi dhe Devijimi Social, Hyrje në Komunikimin Politik (UP, Departamenti i Gazetarisë), Kultura dhe Politika (niveli master, në Universitetin Shtetëror të Tiranes) në Universitetin “Hasan Prishtina”, të Prishtinës /Departamenti i Sociologjisë/.

Përvoja e punës[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Përvoja e punës: (http://filozofiku.uni-pr.edu/Personeli/Personeli-akademik/Prof--dr-- Ass--Fadil-Maloku) 2008-2017, Profesor i Asocuar , Departamenti i Sociologjisë, Fakulteti Filozofik, Universiteti: ”Hasan Prishtina".

Mësimdhënës në lëndët:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Metodat Hulumtimit Empirik, (bachelor)
 • Metodat Kuantitative (bachelor)
 • Sociologji e Globalizimit (bachelor)
 • Transformimeve Globale, (bachelor)
 • Krimi dhe Devijimi Social, (bachelor)
 • Sjelljet Devijante, (bachelor)
 • Sociologji e Varfërisë, (master)
 • Sociologji e Familjes, (master)
 • Integrimet dhe Globalizmi, (master)
 • Kultura dhe Politika (master – Dep. i Shkencave Sociale ne Tirane)
 • Hyrje ne komunkimi Politik (doktorature- Dep.Gazetari ne Prishtine)
 • Metodologji Shkencore (doktorature- Dep.Sociologji ne Prishtine)
 • Transformimet Globale (doktorature- Dep.Sociologji ne Prishtine)

Përvojë në Menaxhimin e mbi tridhjetë Projekteve Hulumtuese: (Në Institutin për Demokraci dhe Relacione Etnike /IDERK/ dhe Shoqatën e Sociologëve të Kosovës /SheSKs/2000 – 2016)[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Opinioni publik Prishtinë -së pas luftës , Promovimi publik është realizimi , 2000/09/06, në Hotel Grand ) .
 • Cili është mendimi i qytetarëve të Kosovës -së rreth TMK ( UÇK-së, Promovimi Publik realizimi; 09.08.2000, në Hotel Grand ) Fetë vlerat e komuniteteve shqiptare nga Kosova, Promovimi publik është realizimi , ( 2000/10/20 në Hotel Grand ) .
 • Zgjedhjet lokale në Komunën e Prishtinës , Promovimi publik është realizimi , ( 2000/12/10 ) në Hotel Grand ) .
 • Zgjedhjet lokale në Komunën e Kosovës, Renovim, Promovimi publik është realizimi ( 26 . 12, 2000 ) në Hotel Grand 2001 .
 • Çfarë ndodhi 100 ditë -së pas zgjedhjeve lokale në Kosovë?, ( Promovimi publik është realizimi , ( 2001/04/28 , në Hotel Grand.
 • Rehabilitimi i furnizimeve me ujë dhe kanalizimeve urbane II - WSSII, Promovimi publik është realizimi , ( 2001/05/23 në Hotel Grand ) .
 • Opinioni kosovar -së në lidhje me udhëheqësit, partitë, mediet dhe marrëdhëniet etnike, Promovimi publik është realizimi , ( 2001/08/21 në Hotel Grand.
 • Kursi Përgatitja për demokracinë, (Konferencë rajonale, Realizimi Promovimi Publik ; 29.12.2001 ) në Hotel Grand, 2002  Komuna - të drejta dhe ndikimi Juaj, Promovimi publik është realizimi , ( 2002/03/17 ) në Hotel Victory ).
 • Komuna - të drejta dhe ndikimi Juaj , Promovimi publik është realizimi , ( 11.08/13.09.2002 ).
 • Komuna - e tua të drejta juaj dhe ndikimi juaj, Promovimi publik është realizim ; ( 2002/11/30 - 2002/10/12 ).
 • Nevojat e komunikimit ndëretnike në pasluftës e Kosovës, Konferencë rajonale, Promovimi publik është realizimi , (15 - 17 tetor), 2OO3  Gjinia dhe Globalizimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Konferencë rajonale, Promovimi publik është realizimi , ( 26-27 mars 2003).
 • Shkolla e tolerancës ndëretnike mes komuniteteve lokale, Promovimi publik është realizimi ; (15 maj deri në 10 Korrik 0,2003 ).
 • Komuna - të drejta dhe ndikimi Juaj, Vlerësimi, (15 maj deri në 10 Korrik 0,2003 ).
 • Udhëheqësit e rinj Bashkëpunimi kundër terrorizmit , krimit të organizuar dhe korrupsionit në Ballkanit Perëndimor, ( Konferencë rajonale ) ( Vlerësimi, (10 tetor 2003).
 • Ndihmë Daneze në Kosovë, shikuar me dioptri të qytetarëve dhe OJQ , Vlerësimi , 17 dhjetor 2003 ).
 • Opinioni publik në lidhje me zgjedhjet kombëtare të tetor, 2004, Vlerësimi; 22 tetor 2004).
 • Integrimi i Kosovës në realitetin e ri të Ballkanit Perëndimor, Vlerësimi; 13 qershor, 2004).
 • Rajoni i Studimit të Kosovës Social-Ekonomik në Qytetin e Prizrenit ( shkarkim URBAN ne rrjetin e ujësjellësit e kanalizimeve ) ( Vlerësimi : shtator 2004).
 • Strategjia e Partisë politik i animuar - Rasti i zgjedhjeve i Kosovës, Vlerësimi : tetor 2008).
 • Shkarkimi i Rrjetit Urban të ujësjellësit dhe Kanalizimi , Vlerësimi) 23 shtator, 2009).
 • Strategjia e Avokaturës votuesve në rastin e Kosovës, Vlerësimi ) 26 . Nëntor 20010-).
 • Roli i politikanëve dhe sfidat e Kosovës në vitin 2005, Konferencë rajonale, Vlerësimi : dhjetor 2010).
 • Dialogu para fillimit të bisedimeve për statusin, Konference ndërkombëtare, Vlerësimi : dhjetor 20015).
 • Pse është decentralizimi i rëndësishëm lokal në Kosovë?, Vlerësimi : 22 December2005 ).
 • Kredibiliteti i medieve lokale elektronike në Kosovë, ( Vlerësimi : mars 20016)  Kredibiliteti i medieve të shkruara të Kosovës, ( Vlerësimi : qershor 20016).
 • Besueshmëria e Televizioneve lokale kosovare, ( Vlerësimi : dhjetor 20016) .
Përgjegjësitë:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
 • Drejtor ekzekutiv i IDERK-ut (Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike të Kosovës) për 10 vite.
 • Prorektor në Kolegjin “Victory” 2006/2007 .
 • Anëtar i Këshillit Redaktues, të Shtëpisë Botuese “Zenith”),
 • Anëtar Bordi Shkencor i Revistës Sociologjike :”Lente Sociologjike” (Botim i Departamentit te Sociologjisë te Universitetit te Tiranes), Vëllimi III, nr. 1(5) qe nga Janari- Qershori 2013.
 • Anëtar i Këshillit Botues, të Shoqatës së Intelektualëve”Klubi Demokratik”- Shkup, që publikon Revistën Shkencore, “Vizione”, Nr. 25/2016, Shkup – Skopje, february 2016.
 • Anëtar i Redaksisë, në Revistën Shkencore, “Vizione”, Nr. 25/2016, Shkup – Skopje, february 2016.
 • Anëtar i Shoqatës se Sociologeve botërorë (shih linkun: www.sociologistswithoutborders.com) .
 • Anëtar nderi i Shoqatës së Sociologëve të Shqipërisë (SHSSH-s).
 • Anëtar i Komisionit Qendror (Shtetërorë) Zgjedhor të Kosovës (KQZ-s) që nga viti 2007-2013.
 • Kryetar i Shoqatës së Sociologëve të Kosovës (SHSK-s), ne dy mandate.
Udhëheqje të kandidatëve në Doktoraturë:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Dëshmi: Procesverbali i mbledhjes se gjashte (VI) te Këshillit te Studimeve te Doktoratës te Fakultetit te Filologjisë te Universitetit te Prishtinës “Hasan Prishina”, mbajtur te mërkurën me 7 dhjetor te vitit 2016. Mentor dhe bartës i dy kandidateve për doktorature, në Departamentin e Gazetarisë (Viti 2015/2016) : Gazmend Abrashi dhe Rexhep Suma) (Shih: Programi Shkenca te komunikimit te Gazetarisë, Vendimi i Këshillit Mësimor te Fakultetit Filologjik: nr.2.16. Rexhep Suma, ”Mediet Fetare te Kosovës dhe identiteti shqiptar (1970-2016)

Komisioni ne perberje:

1. Prof. asoc. dr. Fadil Maloku (Mentor)

2.Prof.dr. Avdullah Hamiti (Kryetar)

3.Prof.dr. Milazim Krasniqi (Anëtar)

 • Gazmend Abrashi, “Përvojat e komunikimit organizativ, ne organizatat biznisore vendore dhe ato nderkombetare”,

Komisioni ne përbërje:

1. Prof. asoc. dr. Fadil Maloku (Mentor),

2. Prof.dr. Milazim Krasniqi (Kryetar)

3. Prof.asoc. Rrahman Pacarizi (Anëtar)

 • Anëtar Komisioni tek doktoranti Muhamet Jahiri, “Analize kritike e raportimit te gazetave ditore shqipe per trazirat e marsit 2004”,

Komisioni ne perberje:

1. Prof,asoc.Milazim Krasniqi (Mentor)

2. Prof.asoc.dr.Bajram Kosumi (Kryetar)

3. Prof.asoc.dr.Fadil Maloku (Anëtar)

 • Anëtar Komisioni tek doktoranti Alban Zeneli, “Raporti ndërmjet medieve te reja dhe atyre tradicionale ne Kosove”,

Komisioni ne përbërje:

1. Prof,asoc.Milazim Krasniqi (Mentor)

2. Prof.asoc.dr.Bajram Kosumi (Kryetar)

3. Prof.asoc.dr.Fadil Maloku (Anëtar)

 • Anëtar Komisioni në mbrojtjen e temës se disertacionit te Kandidatit: Muhamed Kajolli, Tema: “Pranvera arabe ne mediet e shkruara shqiptare”.

1.Prof.dr. Bashkim Rama, (Mentor) në Universiteti Ndërkombëtar i Strugës, Fakulteti i Shkencave Politike, 2014.

 • Anëtar Komisioni ne mbrojtjen e temës se disertacionit te Kandidatit Hajdin Abazit, Tema:”Shqyrtime të racionalizmit në Epistemologji”, Prof.dr. Artan Fuga,(Mentor) në Universiteti Publik të Tiranes, Fakulteti i Shkencave Sociale, në vitin 2012)
Aftësi akademike në ligjërim:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
 • Ligjërues në Kolegjin “Victory”, në Departamentin e Shkencave Politike, (niveli: Bachelor dhe Master, Lënda: Metodologjia e Kërkimit Shkencor, dhe Kultura dhe Politika e Diplomacisë globale).
 • Ligjërues në Universitetin Shtetërorë të Tiranës (për vitin shkollor 2013-2014), në Fakultetin e Shkencave Sociale, Departamenti i Filozofisë, (niveli: Master, Lënda: Kultura dhe Politika).
 • Ligjërues i lendes: Hyrje ne Komunikimin Politik ne Departamentin e Gazetarisë, për Doktorantët e vitit 2015/2016.
 • Ligjërues i dy lendeve (Metodologji Shkencore dhe Transformimet Globale) ne Departamenin e Sociologjisë, për Doktorantët e vitit 2016/2017.
 • Ligjërues i lendes Hyrje ne Komunikimin Politik ne Departamentin e Gazetarisë, per Doktorantet e vitit 2016/2017.
Udhëheqje në Master:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]
 • Mentor dhe anëtar komisioni në mbi 70 (shtatëdhjetë) tema Masteri në Departamentin e Sociologjisë (Lista dhe dëshmia ne sekretarinë e Fakultetit filozofik).
Pjesëmarrje aktive ne konferenca lokale dhe ndërkombëtare:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Konferencë multidisciplinare: mbi identitetin dhe imazhin Social, “Identiteti, Imazhi& Kohezioni social në periudhën e Integrimeve dhe globalizmit, Vlorë, 26 – 28 Nëntor 2012.

Konferencë ndërkombëtare: International Multidisciplinary conference, “Identity & Social Cohesion in Era of Integration and Globalization”, (On 100 th Anniversary of Albanian Independence), Vlora, 26-28 November, 2012.

Konferencë ndërkombëtare: International Scientific Conference “Transition and Society, an interdisciplinary approach”, Tirana, Albanian University, 6th june 2014 Konferencë ndërkombëtare: International Scientific Conference, “ Scientific Challenges for sustainable Development”, held on 19-20 , September – 2014 in Struga, Macedonia

Konferencë ndërkombëtare: International Scientific Conference, “Law and values in Contemporary Society” UET Tirana - Albania: 21-22 November 2014.

Konferencë ndërkombëtare: ICCMS International Scientific Conference, “Communication and Media Studies”, Universiteti "Hëna e Plotë - BEDËR", Tirana: 26-27 Mars, 2015,http://iccms.beder.edu.al/pages.php?id=10, (The challenges of identity in Western Balkans) .

Konferencë ndërkombëtare: ICCMS International Scientific Conference, “Communication and Media Studies”, Kolegji AAB, Universiteti I Tiranes, ESJ, Paris, Prishtinë 29-30 Maj, 2015, Kosovar Perception on regional and global integration.

Konferencë shkencore: Tranzicioni dhe shoqëria, një qasje multidisciplinare, Diskursi akademik mbi globalizimin dhe globalizmin, Tirane, Qershor, 2014 Konferencë ndërkombëtare:Forumi Ballkanik i Sociologëve:Ballkani ne mileniumin e ri: Nga Ballkanizmi ne Eutopi, Regionalization of Balkan and transition, Shkup, 20 – 22 Qershor 2014.

Konferencë ndërkombëtare mbi: Edukimin dhe hulumtimet Sociale–sfidat për të ardhmen “Kredibiliteti i medieve në funksion të ndërtimit të demokracisë në Kosovë”, (Hulumtimi i dytë) Shkodër: Maj 2014.

Konferencë ndërkombëtare: Regionalization of the Balkans and Transition, (The Balkans Sociological Forum /Third International Conference/, June, 20-22, 2014, Tetovo & Skopje).

Konferencë ndërkombëtare: International Scientific Conference: “Social Sciences of the Nowadays – Innovation Research fo Social Sciences, Technology and Development”, Organized By Albanian University and INDTC, Universita degli studi di Urbino”Carlo Bo”, Mediterrean Center of Social and Educational Research, National Taichung University, The Institute for advanced Psychological Trainings at Albanian University, on June 6 2015, The perception of kosovar citizens on Religion.

Konferencë ndërkombëtare: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam (AIITC) në bashkëpunim me Institutin Ndërkombëtar të Mendimit Islam (IIIT), në dt. 24 Tetor 2015, takim akademik me temën: Mendimi Islam Bashkëkohor: Zhvillime dhe Perspektiva”. “ Nevoja e “protestantizmit” islam. Organized By Albanian Institute of Islamic Thought and Civilization.

Konferencë ndërkombëtare: Mbi “Edukimin, Arsimin dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm: E ardhmja që ne jemi duke krijuar, e Organizuar nga: Woodrow Wilson School, dhe ISA (International Sociology Associations), Tetovo – Skopje: 18 – 20 Nëntori2016, Thematic Session 07: Integration and Globalization: The new world order, transition and integration challenges in the Balkans.

Publikimet dhe punimet shkencore[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Publikimet ne Revista vendore dhe sosh ndërkombëtare:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Cilat janë mundësitë e anëtarsimit të Kosovës në BE?, PAQJA, ,Reviste shkencore nr.14 Janar 2007/Analizë Sociologjike/ Prishtinë.
 • Does democracy inhabit in Kosovo?/International Review, www.sociologistswithoutborders.org/essayshtml./from 2008.
 • Cartoons of Prophet Muhammad and the need for an Islamic“protestantism”, /International Review: Sociologistwithoutborders.com. Link:2006/www.sociologistswithoutborders.org/essayshtml./ 2009
 • Revista OPTIME, (Botim I Institutit te Kërkimeve Shkencore dhe I Zhvillimit te “Albanian University”. Adresa, Bulevardi Zogu I, tema: “Demokracia është qeverisje e popullit apo qeverisje me popullin”, 118-127.
 • Simpozium: Këndvështrimi I Intelektualeve te Kosovës për “Lëvizjen Gylen:, Botim i Shtëpisë Botuese “Atmosfera” , Prizren, “Humanizmi dhe filantropizmi injë dijetari globalist”, fq. 54-62.
 • Simpozium: Domosdoshmëria e Dialogut Ndërfetar e ndërkulturor për Paqen Botërore.“Globalizimi dhe dialogu ndërkulturor” /Analizë Sociologjike e aspekteve të religjioneve monoteiste në kushtet e globalizimit, /28 Maj 2008, Tiranë/.
 • Globalizimi, çështja e shtetit dhe Kosova, /ALTERNATIVA (ISSN 0353/7110,, , Viti XV, nr. , LUBLANA, Revistë për Kulturë dhe Shkencë 2009.
 • Globalizmi, globalizimi dhe globaliteti, Revista Kërkimore, MEDIA, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, Dega e Gazetarisë, Viti: 2011, nr2, 65-8/ .
 • Dukuri të globalizimit në këndvështrime teorike, Botimi i Departamentit të Sociologjisë, Universiteti i Tiranes, Vëllimi II, Nr.1-2012, fq. 43-67.
 • Free elections in Kosovo, ACEEEO), (Association of European Election Officials, Viti: 2011, Volume 7, June 2011, fq. 448.
 • Revista VIZIONE,24/2015 (International magazine for social sciences “Vizione”) , www.visionsmagazine.org, Open Access, Journals, EBSCO 2014), Proquest &Cite Factor, First Published in August 2004, ISSN:1409-8962 – printed form, ISSN: 1857 – 9221 – electronic form. Vizions Magazne is registered at the Agency for Information in the Republic of Macedonia, no.02-482/2: Skopje, July 29, 2004. Socio-political racionale: Fadil Maloku, “Transition and (proto)albanians democracy in the Balkans”, 24/2015.
 • Revista (e përmuajshme mbarëkombëtare politike, ekonomike dhe kulturore, Viti III, nr. 26, Qershor 2013), “SHENJA”, ISSN1857-7563,”Identiteti, Interesi nacional i Kosovës dhe Globalizimi”, fq. 50.
 • Revista mujore, fetare, shkencore e kulturore (Dituria Islame), Numër 305, viti 29/ Shkurt 2016/ “Islamofobia ne mediet kosovare,është produkt i një trendi global”, fq. 20-28.
 • Revista (e përmuajshme mbarëkombëtare politike, ekonomike dhe kulturore, Viti IV, nr. 59, Mars 2016), “SHENJA”, ISSN1857-7563,”Kosovaret duan ta zgjedhin Presidentin si ne Amerike”, fq. 30.
 • Revista (e përmuajshme mbarëkombëtare politike, ekonomike dhe kulturore, Viti IV, nr. 59, Mars 2016), “SHENJA”, ISSN1857-7563,”Kosovaret duan ta zgjedhin Presidentin si ne Amerike”, fq. 30.

Revista (e përmuajshme mbarëkombëtare politike, ekonomike dhe kulturore, Viti IV, nr. 60, Prill 2016), “SHENJA”, ISSN1857-7563,”Shtetësia e reduktuar, sovraniteti i cunguar..”, fq. 39

 • Revista (e përmuajshme mbarëkombëtare politike, ekonomike dhe kulturore, Viti IV, nr. 60, Korrik 2017), “SHENJA”, ISSN1857-7563,”Globalizmi, ekstremizmi, terrorizmi dhe islami”, fq. 34.
 • Revista VIZIONE,24/2016 (International magazine for social sciences “Vizione”) , www.visionsmagazine.org, Open Access, Journals, EBSCO 2014), Proquest & Cite Factor, First Published in August 2004, ISSN:1409-8962 – printed form, ISSN: 1857 – 9221 – electronic form. Vizions Magazne is registered at the Agency for Information in the Republic of Macedonia, no.02-482/2: Skopje, July 29, 2004. UDC: 378.22 (497.115), Fadil Maloku “Where it is going Kosovar education”, 25/2016.
 • Proceedings, International Interdisciplinary Conference: www.isasociology.org/conferences.php; www.uamd.edu.al; www.wilsonschool.edu.mk: ISBN 978-9928-171-55-9, Tetovo – Skopje: 18 – 20 Nëntori2016, Thematic Session 07: Integration and Globalization: The new world order, transition and integration challenges in the Balkans.

Tekste të botuara:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

1. Veç Zoti na shpëtoi (ditar eseistike-sociologjik) , Shtëpia Botuese “Gjurmët”, Prishtinë, Viti: 2009, 500 copë, 186 fq. CIP-ISNB- 978-9951-427-32-6.

2. Refleksioni sociologjike mbi Islamin, Shtëpia botuese“Zëri Ynë” Prishtinë, Viti: 2011),, 500 copë,180 fq. ISBN-978 -9951-433-22-8.

3. Tekst Universitar: Refleksione Sociologjike mbi shtetësinë dhe raportet ndëretnike, Shtëpia Botuese, “Zëri Ynë” Promovim publik në UET (Universitetin Evropianë Tiranes, Viti:, 2011, 500 copë 270 fq. ISBN, 978- 9951-433-22-8. (Teksti ne fjalë është futur si literaturë obligative në Universitetin Evropian të Tiranës, për nivelin bachelor dhe atë master, për vitin 2012/2013).

4. Tekst Universitar: Refleksione Sociologjike mbi joviolencën dhe zgjedhjet, Shtëpia Botuese, “Zëri Ynë” Promovim publik në UET (Universitetin Evropianë Tiranes, Viti: 2011, 500, 270 fq. (Teksti ne fjalë është futur si literaturë obligative në Universitetin Evropian të Tiranës, për nivelin bachelor dhe atë master, për vitin 2012/2013).

5. Tekst Universitar: Paradigmat Sociologjike të tranzicionit shqiptar, Shtëpia Botuese, Logos_A, Tekst Universitar. ISBN 978-9989-58-525-8, Copyright@Logos-A, 2014, - 264 faqe; 25 cm.- Biblioteka Lexo. COBISS. MK-ID96048394 (Teksti ne fjalë, është futur si literaturë obligative në Universitetin “Hasan Prishtina, Departamenti i Sociologjisë, për lëndën: Sjellje Deviant dhe Kontrolli Social(niveli bachelor), dhe lenden: Krimi dhe Devijimi (niveli master)Evropian të Tiranës, për nivelin bachelor dhe atë master, për vitin 2012/2013).

6. Tekst Universitar: Globalizmi, Integrimi dhe identiteti i Kosovës, Shtëpia Botuese, Logos_A, Tekst Universitar, (në botim) 2017.

Edukimi dhe Trajnimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Diplomat: Edukimi, Trajnimet dhe Mësimdhënie:[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Studimet PhD - Universiteti i Prishtinës /Departamenti i Sociologjisë/ Fakulteti Filozofik (2000 -2003).
 • Studimet MASTER – Sveuciliste u Zagreb/ Departament za Sociologiju/ Filozofski Fakultet/ Moduli: Struktura i stratifikacija Jugoslovenskog –Ruskog i Americkog drustva (1984/1986).
 • Studimet BAZIKE (katërvjeçare) - Universiteti i Prishtinës/ Departamenti Filozofisociologji) (1984/1986).
 • Trajnim rajonal për pedagogët e Universitetit te Prishtinës: Program i Organizuar dhe financuar nga: CEP (Civil Education Programme) 2001/2002.
 • Alumni ne nivel Rajonal në Projektin e perfeksionimit pedagogjik - Trajnim rajonal për pedagogët e Universitetit te Prishtinës: Program i Organizuar dhe financuar nga: CEP (Civil Education Programme) 2002/2003.
Certificate of Participation: në hard copy për pjesëmarrje në Forume shkencore :[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Certificate of Participation: Demokracia dhe ndryshimet Sociale, mbi vijimin e Shkollës verore te organizuar nga Universiteti Westmenster, Budva: 23 gusht _12 Shtator 1998 Vijues i Programit për menaxhimin e Zgjedhjeve.

Certificate of Participation: : Teknikat dhe Perspektivat, Londër, 28 Qershor – 2 korrik 2010 Bridge (Building Resource in Democracy, Governance and Election), Votimi, Regjistrimi, informatat mbi votuesit dhe aktivitetet parazgjedhore, Suhareka, 13- Shtator 2010.

Certificate of Participation: Voter Registration, Voter information andPre – election Activities, 13-17 September 2010, Suharekë, Kosovo Certificate of Participation: International Multidisciplinary conference, “Identity & Social Cohesion in Era of Integration and Globalization”, (On 100 th Anniversary of Albanian Independence), Vlora, 26-28 November, 2012.

Certificate of Participation: International Scientific Conference “Transition and Society, an interdisciplinary approach”, Tirana, Albanian University, 6th June 2014.

Certificate of Participation: International Scientific Conference, “ Scientific Challenges for sustainable Development”, held on 19-20 , September – 2014 in Struga, Macedonia.

Certificate of Participation: International Scientific Conference, “Law and values in Contemporary Society” UET Tirana - Albania: 21-22 November 2014.

Certificate of Participation: ICCMS International Scientific Conference, “Communication and Media Studies”, Universiteti "Hëna e Plotë - BEDËR", Tirana: 26- 27 Mars, 2015,http://iccms.beder.edu.al/pages.php?id=10,The challenges of identity in Western Balkans.

Certificate of Participation: ICCMS International Scientific Conference, “Communication and Media Studies”, Kolegji AAB, Universiteti I Tiranes, ESJ, Paris, Prishtinë 29-30 Maj, 2015, Kosovar Perception on regional and global integration.

Certificate of Participation: International Scientific Conference: “Social Sciences of the Nowadays – Innovation Research Social Sciences, Technology and Development”, Organized By Albanian University and INDTC, Universita degli studi di Urbino”Carlo Bo”, Mediterrean Center of Social and Educational Research, National Taichung University, The Institute for advanced Psychological Trainings at Albanian University, on June 6 2015, The perception of kosovar citizens on Religion.

Certificate of Participation: International Conference: “Education & Sustainable Development: The future we are creating”, Organized By: Woodrow Wilson School, and ISA (International Sociology Associations), Tetovo – Skopje: 18 – 20 November 2016, Thematic Session 07: Integration and Globalization: The new world order, transition and integration challenges in the Balkans.

Burimet[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]