Jump to content

Faqja e rrjetit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Një Vënd i rrjetës (ang.: website, ndryshe web site ose Web site) është një koleksion faqesh në rrjet, imazhe, video ose të tjera tipet dixhital i strehuar nga një ose më shumë shërbyes në rrjet, zakonisht të arritshëm përmes Internetit.

Të gjithë vëndet e rrjetës që janë të arritshëm nga publiku, përbëjnë Rrjetin e Gjërë Botrorë.

Faqet e vëndeve të rrjetës munden zakonisht të arrihem nga një rrënj e bërbashkët URL e quajtur Faqja Kryesore, zakonisht ruhet në të njëjtin shërbues fizik. URLat e faqeve organizojnë ato në hierarki, edhe pse lidhjet midis tyre kotrollojnë si lexuesi percepton strukturën në tërësi dhe si trafiku rrjedhë nëpërmjet pjesë të ndryshme të vendit.

Disa vënde të rrjetës kërkojnë një abonim për të arritur disa ose të gjithë përmbajtjen.